Планирање и програмирање тренинга у фудбалу

Катедра за колективне спортове
Планинарење и програмирање у фудбалуПланинарење и програмирање у фудбалу - План и распоред предавања

 

Школска година Предмет Шифра предмета Студијски програм Циклус студија Година студија Семестар Број студената Број група за вјежбе
2018/2019. Планирање и програмирање тренинга у фудбалу            Спорт Први Трећа 5.   1

План и распоред предавања

Седмица Предавање Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Наставник
I П1 Појам планирања у фудбалу Четвртак 11.10.2018. 8.30-10.45 Канцеларија 3 Проф.др Топлица Стојановић
II П2 Елементи плана Четвртак 18.10.2018. 8.30-10.45 Канцеларија 3 Проф.др Топлица Стојановић
III П3 Неопходни услови за израду плана Четвртак 25.10.2018. 8.30-10.45 Канцеларија 3 Проф.др Топлица Стојановић
IV П4 Фактори који утичу на планирање у фудбалу Четвртак 01.11.2018. 8.30-10.45 Канцеларија 3 Проф.др Топлица Стојановић
V П5 Периодизација циклуса и садржаја фудбалског тренинга Четвртак 08.11.2018. 8.30-10.45 Канцеларија 3 Проф.др Топлица Стојановић
VI П6 Припремни и прелазни период у фудбалу Четвртак 15.11.2018. 8.30-10.45 Канцеларија 3 Проф.др Топлица Стојановић
VII П7 Такмичарски период у фудбалу Четвртак 22.11.2018. 8.30-10.45 Канцеларија 3 Проф.др Топлица Стојановић
VIII П8 Колоквијум 1 Четвртак 29.11.2018. 8.30-10.45 Канцеларија 3

Проф.др Топлица Стојановић

IX П9 Врсте планова у фудбалу Четвртак 06.12.2018. 8.30-10-45 Канцеларија 3 Проф.др Топлица Стојановић
X П10 Макроциклусни планови у фудбалу Четвртак 13.12.2018. 8.30-10.45 Канцеларија 3 Проф.др Топлица Стојановић
XI П11 Мезоциклусни планови у фудбалу Четвртак 20.12.2018. 8.30-10.45 Канцеларија 3 Проф.др Топлица Стојановић
XII П12 Микроциклусни планови у фудбалу Четвртак 27.12.2018. 8.30-10.45 Канцеларија 3 Проф.др Топлица Стојановић
XIII П13 Контрола ефеката тренирања у фудбалу Четвртак 03.01.2019. 8.30-10.45 Канцеларија 3 Проф.др Топлица Стојановић
XIV П14 Фудбалска документација Четвртак 10.01.2019. 8.30-10.45 Канцеларија 3 Проф.др Топлица Стојановић
XV П15 Колоквијум 2 Четвртак 17.01.2019 8.30-10.45 Канцеларија 3 Проф.др Топлица Стојановић

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч - Часова

План и распоред вјежби

Седмица Вјежба Тип вјежбе Тематска јединица      Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Сарадник
I В1 ПВ Појам планирања у фудбалу    Четвртак 11.10.2018.    11.00-11.45 Фудбалски клуб 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
II В2 ПВ Елементи плана Четвртак 18.10.2018. 11.00-11.45 Фудбалски клуб 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
III В3 ПВ Неопходни услови за израду плана Четвртак 25.10.2018. 11.00-11.45 Фудбалски клуб 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
IV В4 ПВ Фактори који утичу на планирање у фудбалу Четвртак 01.11.2018. 11.00-11.45 Фудбалски клуб 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
V В5 ПВ Периодизација циклуса и садржаја фудбалског тренинга Четвртак 08.11.2018. 11.00-11.45 Фудбалски клуб 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
VI В6 ПВ Припремни и прелазни период у фудбалу Четвртак 15.11.2018. 11.00-11.45 Фудбалски клуб 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
VII В7 ПВ Такмичарски период у фудбалу Четвртак 22.11.2018. 11.00-11.45 Фудбалски клуб 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
VIII В8 ПВ Колоквијум 1 Четвртак 29.11.2018. 11.00-11.45 Фудбалски клуб 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
IX В9 ПВ Врсте планова у фудбалу Четвртак 06.12.2018. 11.00-11.45 Фудбалски клуб 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
X В10 ПВ Макроциклусни планови у фудбалу Четвртак 13.12.2018. 11.00-11.45 Фудбалски клуб 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
XI В11 ПВ Мезоциклусни планови у фудбалу Четвртак 20.12.2018. 11.00-11.45 Фудбалски клуб 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
XII В12 ПВ Микроциклусни планови у фудбалу Четвртак 27.12.2018. 11.00-11.45 Фудбалски клуб 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
XIII В13 ПВ Контрола ефеката тренирања у фудбалу Четвртак 03.01.2019. 11.00-11.45 Фудбалски клуб 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
XIV В14 ПВ Фудбалска документација Четвртак 10.01.2019. 11.00-11.45 Фудбалски клуб 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
XV В15 ПВ Колоквијум 2 Четвртак 17.01.2019 11.00-11.45 Фудбалски клуб 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба, Ч - Часова

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство