Одсјек спорта - расоперед наставе за љетни семестар друга година

Одсјек спорта - распоред наставе за љетни семестар друга година

Дан Вријеме Наставни предмет Одговорни наставник Група Час Мјесто одржавања
ПОНЕДЈЕЉАК

08:30-10:00

10.00-11.30

11.45-12.30

12.30-13.15

14.30-16.00

ATЛЕТИКА ИЗБОРНИ - вјежбе

СПОРТ ЗА СВЕ - теорија

СПОРТ ЗА СВЕ-вјежбе

СПОРТ ЗА СВЕ-вјежбе

ПЛЕСОВИ ИЗБОРНИ - теорија

Доц др Горана Тешановић

Проф. др Радомир Зрнић

Проф. др Радомир Зрнић

Проф. др Радомир Зрнић

Доц. др Адриана Љубојевић

СВИ

Група 1

Група 2

2

2

1

1

2

Атлетска дворана

Учионица 4

Атлетска дворана

Атлетска дворана

Учионица 3

УТОРАК

09.00-10.30

11.00-12.30

12.45-14.15

14.15-15.45

БАЗИЧНИ СПОРТОВИ - вјежбе

ВЈЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА-вјежбе

ВЈЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА-вјежбе

ВЈЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА-теорија

Доц. др Владимир Јаковљевић/Саша Јовановић/ Проф. Др Горан Граховац

Доц. др Владимир Јаковљевић

Доц. др Владимир Јаковљевић

Доц. др Владимир Јаковљевић

СВИ

   

Група 1

Група 2

СВИ

2

2

2

2

Атлетска дворана/Гимнастичка сала/ Градски базен

Сала 27

Сала 27

Учионица 6

СРИЈЕДА

09.00-10.30

10:45-11:30

11:30-12:15

10:45-11:30

11:30-12:15

11:30-13:00

13:00-14:30

МЕТОДИКА У СПОРТУ – теорија

КОРЕКТИВНО ВЈЕЖБАЊЕ-вјежбе

КОРЕКТИВНО ВЈЕЖБАЊЕ-вјежбе

ФИТНЕС ИЗБОРНИ - вјежбе ФИТНЕС ИЗБОРНИ- вјежбе

ПЛЕСОВИ ИЗБОРНИ-вјежбе

АТЛЕТИКА ИЗБОРНИ-теорија

Проф. Др Р. Добраш/ Лепир

Доц. Др Николина Гердијан

Доц. Др Николина Гердијан

Доц. др Горана Тешановић

Доц. др Горана Тешановић

Проф. др Адриана Љубојевић

Проф. Др Горан Бошњак

СВИ Група 1

Група 2

Група 2

Група 1

Избор

Избор

2

1

1

1

1

2

2

Учионица 4

Сала 25

Сала 25

Сала 28

Сала 28

Сала 26

Учионица 2

ЧЕТВРТАК

08.00-09.30

09.30-11.45

12:00-13:30

14.00-15.30

ФИТНЕС ИЗБОРНИ - теорија

БАЗИЧНИ СПОРТОВИ-теорија

БОРИЛАЧКИ С. ИЗБОРНИ– теор.

КОРЕКТИВНО ВЈЕЖБАЊЕ-теорија

Доц. др Горана Тешановић

Проф.др Горан Граховац/ Доц. Др Владимир Јаковљевић/ Доц. Др Саша Јовановић

Доц. др Д. Паспаљ/Доц. Др М. Гужцица/Проф. др Б. Цицовић

Проф. др Славица Јандрић

Избор

СВИ

  

Избор

СВИ

2

3

2

2

Учионица 4

Учионица 6

Учионица 2/Сала 27

Учионица 2

ПЕТАК 11:15-12:45 БОРИЛАЧКИ С. ИЗБОРНИвјежбе Доц. др Горан Пашић Избор 2 Сала 27

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство