Одсјек спорта - расоперед наставе за љетни семестар трећа година

Одсјек спорта - распоред наставе за љетни семестар трећа година

 

Дан Вријеме Наставни предмет Одгов. наставник Група Час Мјесто
ПОНЕДJЕЉАК

08:30-10:45

08:30-10:45

10:45-12:15

10:45-12:15

10:15-11:45

11.45-12.30

11.45-14.00

14.15-15.45

ТЕХНИКА И ТАКТИКА ПЛЕСА – теорија

ТЕХНИКА И ТАКТИКА РУКОМЕТА – теорија

КОНДИЦИЦИОНА ПРИПРЕМА И СПОРТСКА ФОРМА У ПЛЕСУ – теорија

КОНДИЦИЦИОНА ПРИПРЕМА И СПОРТСКА ФОРМА У РУКОМЕТУ – теорија

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И СПОРТСКА ФОРМА У АТЛЕТИЦИ – теорија

БИОМЕХАНИКА АТЛЕТИКЕ- вјежбе

ТЕХНИКА И ТАКТИКА ФУДБАЛА – теорија

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И СПОРТСКА ФОРМА У ФУДБАЛУ-теорија

Проф. Др Адриана Љубојевић

Проф. др Слободан Горановић

Проф. Др Адриана Љубојевић

Проф. др Слободан Горановић

Доц. Др ГоранаТешановић

Проф.др Горана Тешановић

Проф. Др Топлица Стојановић

Доц. Др Жељко Секулић

Тренер Плеса

Тренер Рукомет

Тренер Плеса

Тренер рукомет

Тренер атлетике

Тренер атлетике

Тренер фудбал

Тренер фудбал

3

3

2

2

2

1

3

2

Сала 26/Кабинет

Учионица 3

Сала 26/Кабинет

Учионица 3

Кабинет атлетике

Кабинет атлетике

Учионица 4

Учионица 1

УТОРАК

09.45-10.30

09:30-10:00

11.00-13.15

11:00-11:45

11:45-12:30

11:45-12:30

12:00-13:30

11:00-12:30

12.30-14.00

12:30-14:00

12:30-14:00

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И СПОРТСКА ФОРМА У ФУДБАЛУ-вјежбе

БИОМЕХАНИКА ПЛЕСА - теорија

ТЕХНИКА И ТАКТИКА У АТЛЕТИЦИтеорија

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И СПОРТСКА ФОРМА У КОШАРЦИ-вјежбе

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И СПОРТСКА ФОРМА У ПЛЕСУ- вјежбе

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И СПОРТСКА ФОРМА У РУКОМЕТУ- вјежбе

БИОМЕХАНИКА КОШАРКЕ-теорија

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА У ИНДИВИДУАЛНИМ СПОРТОВИМА-теорија

ТЕХНИКА И ТАКТИКА ФУДБАЛА-вјежбе

ТЕХНИКА И ТАКТИКА РУКОМЕТА – вјежбе

ТЕХНИКА И ТАКТИКА ПЛЕСА – вјежбе

В.асс. мр Саша Марковић

Проф. Др Снежана Бијелић

Проф.др Горан Бошњак

Проф. др Игор Вучковић

Проф. Др Адриана Љубојевић

Доц. др Саша Јовановић

Доц. Др Александар Кукрић

Доц. Др Г. Тешановић/ Г. Пашић

В.асс. мр Саша Марковић

Доц. др Саша Јовановић

Проф. Др Адриана Љубојевић

Трен. фудбала

Тренер плеса

Тренер атлетике

Трен. кошарке

Тренер плеса

Тренер рукомет

Тренер. кошарк

Кондиц тренер

Трене фудбал

Тренер Рукомет

Тренер плеса

1

2

3

1

1

1

2

2

2

   2

2

Велика дворана

Сала 26/кабинет

Кабинет атлетике

Атлетска дворана

Сала 26/кабинет

Атлетска дворана

Учионица 1

Сала 25/Сала 30

Велика дворана

Атлетска дворана

Сала 26/кабинет

СРИЈЕДА

08:00-09:30

08.00-09.30

08.00-09.30

09:30-11:00

11.00-13.15

11.30-13.00

13:15-14:00

14:00-15:30

ТЕХНИКА И ТАКТИКА У АТЛЕТИЦИвјежбе

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА МЛАЂИХ УЗРАСНИХ КАТЕГОРИЈА – теорија

БИОМЕХАНИКА ФУДБАЛА-теорија

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И РЕКВИЗИТИ -изборни

ТЕХНИКА И ТАКТИКА КОШАРКЕ-теорија

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА У КОЛЕКТИВНИМ СПОРТОВИМА- теорија

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА МЛАЂИХ УЗРАСНИХ КАТЕГОРИЈА – вјежбе

ПРИМЈЕНА СТРАТЕГИЈСКОГ И ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНИРАЊА У СПОРТУ- теорија

Доц. Др Г. Тешановић

Проф. Др Г. Бошњак/ Б. Гузина

Доц. др Александар Кукрић

Проф. др Предраг Драгосављевић

Проф.др Вучковић/Доц.др Кукрић

Проф. Др Борко Петровић/ Бојан Гузина

В.асист. мр Игор Божић

Проф Др Слободан Симовић

Тренер атлетике

Кондиц. тренер.

Тренер фудбал

Изборни

Трен. кошарке

Конд. тренери

Тренери/кондиц

Тренер/кондиц

     2

2

2

2

3

2

1

2

Атлетска дворана

Учионица 3

Учионица 6

Учионица 2

Учионица 5

Учионица 6

Учионица 6

Учионица 2

ЧЕТВРТАК

08.30-10:00

08:30-10:00

10:00-11:30

11.30-12.15

12.30-14.00

14:00-15:30

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И СПОРТСКА ФОРМА У КОШАРЦИ - теорија

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА У КОЛЕКТИВНИМ СПОРТОВИМА - вјежбе

СТАТИСТИКА У СПОРТУ - теорија

СТАТИСТИКА У СПОРТУ-вјежбе

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА У ИНДИВИДУАЛНИМ СПОРТОВИМА-вјежбе

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - ИЗБОРНИ

Проф. др Игор Вучковић

В.асс.мр Немања Злојутро

Проф. др Миленко Војводић

Проф. др Миленко Војводић

Доц. Др Горан Пашић

Мр наст. Маја Мандић

Тренер кошарке

Кондиц тренер

СВИ/сем менаџ.

СВИ/сем менаџ

Кондиц тренер

Изборни

   2

2

2

1

2

2

Учионица 1

Атлетска дворана

Учионица 1

Учионица 1

Сала 27

Учионица 6

ПЕТАК

08.30-9.15

09:30-11:00

09.00-09.45

10.00-10.45

10:30-12:00

11.00-12.30

12:00-12:45

11:00-11:45

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И СПОРТСКА ФОРМА У АТЛЕТИЦИ - вјежбе

БИОМЕХАНИКА АТЛЕТИКЕ- теорија

БИОМЕХАНИКА ФУДБАЛА-вјежбе

БИОМЕХАНИКА КОШАРКЕ-вјежбе

БИОМЕХАНИКА РУКОМЕТА - теорија

ТЕХНИКА И ТАКТИКА КОШАРКЕ-вјежбе

БИОМЕХАНИКА РУКОМЕТА – вјежбе

БИОМЕХАНИКА ПЛЕСА – вјежбе

Проф.др Владимир Јаковљевић

Проф.др Владимир Јаковљевић

В.асс.мр Саша Марковић

Доц. Др Александар Кукрић

Проф. Др Слободан Горановић

Проф.др Вучковић/Доц.др Кукрић

Доц. др Николина Гердијан

Проф. Др Снежана Бијелић

Тренер атлетике

Тренер атлетике

Тренер фудбал

Трен. Кошарке

Трен. Рукомет

Трен. Кошарке

Трен рукомета

Тренер плеса

1

2

1

1

2

2

1

1

Атлетска дворана

Кабинет атлетике

Учионица 3

Учионица 3

Учионица 2

Атлетска дворана

Учионица 3

Сала 26/ кабинет

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство