Одсјек спорта распоред предавања за 3. годину - допуна

 Одсјек спорта распоред предавања за 1. годинуОдсјек спорта распоред предавања за 3. годину

Дан Вријеме Наставни предмет Одгов. наставник Група Час Мјесто
ПОНЕДJЕЉАК

08:30-10:45

09:00-10:30

10:30-11:15

10:45-12:15

11.45-14.00

14.15-15.45

ТЕХНИКА И ТАКТИКА РУКОМЕТА – теорија

МЕНАЏМЕНТ СПОР. ОБЈЕКАТА И ДОГАЂАЈА-теор

МЕНАЏМЕНТ СПОР. ОБЈЕКАТА И ДОГАЂАЈА-вјеж

КОНДИЦИЦИОНА ПРИПРЕМА И СПОРТСКА ФОРМА У РУКОМЕТУ – теорија

ТЕХНИКА И ТАКТИКА ФУДБАЛА – теорија

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И СПОРТСКА ФОРМА У ФУДБАЛУ-теорија

Проф. др Слободан Горановић

Проф. Др Игор Тодоровић

Проф. Др Игор Тодоровић

Проф. др Слободан Горановић

Доц. Др Жељко Секулић

Доц. Др Жељко Секулић

Тренер Рукомет

Менаџери

Менаџери

Тренер рукомет

Тренер фудбал

Тренер фудбал

3

2

1

2

3

2

Учионица 3

Економски ф.

Економски ф.

Учионица 3

Учионица 4

Учионица 1

УТОРАК

09.45-10.30

11.00-13.15

11:00-11:45

11:45-12:30

12:00-13:30

11:00-12:30

12.30-14.00

12:30-14:00

12:30-14:00

16:00-17:30

17:30-18:14

18:30-20:45

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И СПОРТСКА ФОРМА У ФУДБАЛУ-вјежбе

РЕКРЕАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ - теорија

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И СПОРТСКА ФОРМА У КОШАРЦИ-вјежбе

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И СПОРТСКА ФОРМА У РУКОМЕТУ- вјежбе

БИОМЕХАНИКА КОШАРКЕ-теорија

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА У ИНДИВИДУАЛНИМ СПОРТОВИМА-теорија

ТЕХНИКА И ТАКТИКА ФУДБАЛА-вјежбе

ТЕХНИКА И ТАКТИКА РУКОМЕТА – вјежбе

АЕРОБИК – предавање

ПР У СПОРТУ-теорија

ПР У СПОРТУ-вјежбе

РЕКРЕАЦИЈА У ТУРИЗМУ - теорија

В.асс. мр Саша Марковић

Доц. др Саша Јовановић

Проф. др Игор Вучковић

Доц. др Саша Јовановић

Доц. Др Александар Кукрић

Доц. Др Г. Тешановић/ Г. Пашић

В.асс. мр Саша Марковић

Доц. др Саша Јовановић

Проф. Др Адриана Љубојевић

Проф. Др Перица Мацура

Проф. Др Перица Мацура

Доц. др Горана Тешановић

Трен. фудбала

Рекреација

Трен. кошарке

Тренер рукомет

Тренер. кошарк

Кондиц тренер

Трене фудбал

Тренер Рукомет

Рекреација

Менаџери

Менаџери

Рекреација

1

3

1

1

2

2

2

   2

2

2

1

3

Велика дв./Клуб

Кабинет 21

Атлетска дворана

Атлетска дворана

Учионица 1

Сала 25/Сала 30

Клуб

Атлетска дворана

Учионица 6

Економски ф.

Економски ф.

Сала 28

СРИЈЕДА

08.00-09.30

08.00-09.30

09:30-11:00

10:00-11:30

11.00-13.15

11.30-13.00

12:00-13:30

13:15-14:00

13:15-14:00

14:00-15:30

15:30-17:00

17:00-17:45

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА МЛАЂИХ УЗРАСНИХ КАТЕГОРИЈА – теорија

БИОМЕХАНИКА ФУДБАЛА-теорија

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И РЕКВИЗИТИ -изборни

АЕРОБИК- вјежбе

ТЕХНИКА И ТАКТИКА КОШАРКЕ-теорија

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА У КОЛЕКТИВНИМ СПОРТОВИМА- теорија

РЕКРЕАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ-вјежбе

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА МЛАЂИХ УЗРАСНИХ КАТЕГОРИЈА – вјежбе

ПРИМЈЕНА СТРАТ. И ОПЕР. ПЛАН У СПОРТУ-вјеж

ПРИМЈЕНА СТРАТ. И ОПЕР. ПЛАН. У СПОРТУ-теор

ТУРИЗАМ И СПОРТ ИЗБОРНИ - теорија

ТУРИЗАМ И СПОРТ ИЗБОРНИ - вјежбе

Проф. Др Г. Бошњак

Доц. др Жељко Секулић

Проф. др Предраг Драгосављевић

Проф. Др Адриана Љубојевић

Проф.др Вучковић/Доц.др Кукрић

Проф. Др Борко Петровић

Доц. др Жељко Вукић

В.асист. мр Игор Божић

Доц. др Кристина П. Бабић

Проф Др Слободан Симовић

Проф Др Слободан Симовић

Доц. др Кристина П. Бабић

Кондиц. тренер.

Тренер фудбал

Изборни

Рекреација

Трен. кошарке

Конд. тренери

Рекреација

Тренери/кондиц

Менаџери

Тренер/кондиц

Менаџери

Менаџери

    

2

2

2

2

3

2

2

1

1

2

2

1

Учионица 3

Учионица 6

Учионица 2

Сала 26

Учионица 5

Учионица 6

Сала 25

Учионица 6

Канцеларија

Учионица 2

Канцеларија

Канцеларија

ЧЕТВРТАК

08.30-10:00

08:30-10:00

10:00-11:30

11.30-12.15

12.30-14.00

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

15:30-16:15

16:15-17:45

17:45-18:30

19:30-21:00

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И СПОРТСКА ФОРМА У КОШАРЦИ - теорија

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА У КОЛЕКТИВНИМ СПОРТОВИМА - вјежбе

СТАТИСТИКА У СПОРТУ - теорија

СТАТИСТИКА У СПОРТУ-вјежбе

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА У ИНДИВИДУАЛНИМ СПОРТОВИМА-вјежбе

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ИЗБОРНИ

ИНФОРМАТИКА У СПОРТУ

ЛИДЕРСТВО У СПОРТУ – теорија

ЛИДЕРСТВО У СПРТУ – вјежбе

СИСТЕМ ОРГ. МОДЕРНОГ СПОРТА- теорија

СИСТЕМ ОРГ. МОДЕРНОГ СПОРТА- вјежбе

РЕКРЕАЦИЈА У ТУРИЗМУ- вјежбе

Проф. др Игор Вучковић

В.асс.мр Немања Злојутро

Проф. др Миленко Војводић

Проф. др Миленко Војводић

Доц. Др Горан Пашић

Мр наст. Маја Мандић

Проф. др Душанка Бунало

Проф. др Слободан Симовић

Проф. др Слободан Симовић

Проф. др Слободан Симовић

Доц. др Кристина П. Бабић

Доц. др Горана Тешановић

Тренер кошарке

Кондиц тренер

СВИ/сем менаџ.

СВИ/сем менаџ

Кондиц тренер

Изборни

Изборни

Менаџери

Менаџери

Менаџери

Менаџери

Рекреација

   2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

1

2

Учионица 1

Атлетска дворана

Учионица 1

Учионица 1

Сала 27

Учионица 6

Учионица 5

Канцеларија

Канцеларија

Канцеларија

Канцеларија

Сала 28

ПЕТАК

09.00-09.45

10.00-10.45

10:15-11:00

10:30-12:00

11:00-13:15

11.00-12.30

12:00-12:45

БИОМЕХАНИКА ФУДБАЛА-вјежбе

БИОМЕХАНИКА КОШАРКЕ-вјежбе

РЕКРЕАЦИЈА ТРЕЋЕ ДОБИ - вјежбе

БИОМЕХАНИКА РУКОМЕТАтеорија

РЕКРЕАЦИЈА ТРЕЋЕ ДОБИ – теорија

ТЕХНИКА И ТАКТИКА КОШАРКЕ-вјежбе

БИОМЕХАНИКА РУКОМЕТАвјежбе

В.асс.мр Саша Марковић

Доц. Др Александар Кукрић

Проф. Др Радомир Зрнић

Проф. Др Слободан Горановић

Проф. Др Радомир Зрнић

Проф.др Вучковић/Доц.др Кукрић

Доц. др Николина Гердијан

Тренер фудбал

Трен. Кошарке

Рекреација

Трен. Рукомет

Рекреација

Трен. Кошарке

Трен рукомета

1

1

1

2

3

2

1

Учионица 3

Учионица 3

Сала 25

Учионица 2

Сала 25

Атлетска дворана

Учионица 3

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство