Одсјек спорта распоред предавања за 2. годину - допуна

 Одсјек спорта распоред предавања за 2. годинуОдсјек спорта распоред предавања за другу годину

Дан Вријеме Наставни предмет Одговорни наставник Група Час Мјесто одржавања
ПОНЕДЈЕЉАК

08:30-10:00

08:30-10:00

10.00-11.30

11.45-12.30

12.30-13.15

14.30-16.00

ПЛИВАЊЕ – ИЗБОРНИ - теорија

ATЛЕТИКА ИЗБОРНИ - вјежбе

СПОРТ ЗА СВЕ - теорија

СПОРТ ЗА СВЕ-вјежбе

СПОРТ ЗА СВЕ-вјежбе

ПЛЕСОВИ ИЗБОРНИ - теорија

Проф. Др Горан Граховац

Доц др Горана Тешановић

Проф. др Радомир Зрнић

Проф. др Радомир Зрнић

Проф. др Радомир Зрнић

Доц. др Адриана Љубојевић

СВИ

Група 1

Група 2

2

2

2

1

1

2

КАнцеларија

Атлетска дворана

Учионица 4

Атлетска дворана

Атлетска дворана

Учионица 3

УТОРАК

07:00-07:45

09.00-10.30

11.00-12.30

12.45-14.15

14.15-15.45

ПЛИВАЊЕ – ИЗБОРНИ - вјежбе

БАЗИЧНИ СПОРТОВИ - вјежбе

ВЈЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА-вјежбе

ВЈЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА-вјежбе

ВЈЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА-теорија

Доц. др Горан Пашић

Проф. др Владимир Јаковљевић/Саша Јовановић/ Проф. Др Горан Граховац

Проф. др Владимир Јаковљевић

Проф. др Владимир Јаковљевић

Проф. др Владимир Јаковљевић

СВИ

   

Група 1

Група 2

СВИ

1

2

2

2

2

Градски олим. базен

Атлетска дворана/Гимнастичка сала/ Градски базен

Сала 27

Сала 27

Учионица 6

СРИЈЕДА

07:00-07:45

09.00-10.30

10:45-11:30

11:30-12:15

10:45-11:30

11:30-12:15

11:30-13:00

13:00-14:30

13:00-14:30

ПЛИВАЊЕ – ИЗБОРНИ - вјежбе

МЕТОДИКА У СПОРТУ – теорија

КОРЕКТИВНО ВЈЕЖБАЊЕ-вјежбе

КОРЕКТИВНО ВЈЕЖБАЊЕ-вјежбе

ФИТНЕС ИЗБОРНИ - вјежбе ФИТНЕС ИЗБОРНИ- вјежбе

ПЛЕСОВИ ИЗБОРНИ-вјежбе

АТЛЕТИКА ИЗБОРНИ-теорија

ГИМНАСТИЧКА ИЗБОРНИ – теор.

Доц. др Горан Пашић

Проф. Др Р. Добраш/ Лепир

Доц. Др Жељко Вукић

Доц. Др Жељко Вукић

Доц. др Горана Тешановић

Доц. др Горана Тешановић

Проф. др Адриана Љубојевић

Проф. Др Горан Бошњак

Доц. др Саша Јовановић

СВИ Група 1

Група 2

Група 2

Група 1

Избор

Избор

Избор

1

2

1

1

1

1

2

2

2

Градски олим. базен

Учионица 4

Сала 25

Сала 25

Сала 28

Сала 28

Сала 26

Учионица 2

Гимнастичка дворана

ЧЕТВРТАК

08.00-09.30

09.30-11.45

12:00-13:30

14.00-15.30

ФИТНЕС ИЗБОРНИ - теорија

БАЗИЧНИ СПОРТОВИ-теорија

БОРИЛАЧКИ С. ИЗБОРНИ– теор.

КОРЕКТИВНО ВЈЕЖБАЊЕ-теорија

Доц. др Горана Тешановић

Проф.др Горан Граховац/ Проф. др Владимир Јаковљевић/ Доц. Др Саша Јовановић

Доц. др Д. Паспаљ/Доц. Др М. Гужцица

Проф. др Славица Јандрић/Доц др Горана Тешановић

Избор

СВИ

  

Избор

СВИ

2

3

2

2

Учионица 4

Учионица 6

Учионица 2/Сала 27

Учионица 2

ПЕТАК

11:15-12:45

11:15-12:45

БОРИЛАЧКИ С. ИЗБОРНИвјежбе

ГИМНАСТИКА ИЗБОРНИ – вјеж.

Доц. др Горан Пашић

Доц. др Саша Јовановић

Избор

Избор

2

2

Сала 27

Гимнастичка дворана

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство