Одсјек спорта - трећа година

Распоред за љетни семестар школске 2019/2020.године
одсјек спорта трећа годинатрећа година - одсјек спорта*промјена термина 19.02.2020

Дан Вријеме Наставни предмет Одгов. наставник Група Час Мјесто
ПОНЕДJЕЉАК

08:30-10:45

9:30-11:00

10:45-12:15

14.15-15.45

ТЕХНИКА И ТАКТИКА РУКОМЕТА – теорија

АЕРОБИК - вјежбе

КОНДИЦИЦИОНА ПРИПРЕМА И СПОРТСКА ФОРМА У РУКОМЕТУ – теорија

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И СПОРТСКА ФОРМА У ФУДБАЛУ-теорија

Проф. др Слободан Горановић

Проф. Др Адриана Љубојевић

Проф. др Слободан Горановић

Доц. Др Жељко Секулић

Тренер Рукомет

Рекреација

Тренер рукомет

Тренер фудбал

3

2

2

2

Учионица 3

Сала 26

Учионица 3

Учионица 1

УТОРАК

09.45-10.30

11.00-13.15

11:45-12:30

11:00-12:30

12.30-14.00

12:30-14:00

12:30-14:00

18:30-20:45

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И СПОРТСКА ФОРМА У ФУДБАЛУ-вјежбе

РЕКРЕАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ - теорија

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И СПОРТСКА ФОРМА У РУКОМЕТУ- вјежбе

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА У ИНДИВИДУАЛНИМ СПОРТОВИМА-теорија

ТЕХНИКА И ТАКТИКА ФУДБАЛА-вјежбе

ТЕХНИКА И ТАКТИКА РУКОМЕТА – вјежбе

АЕРОБИК – предавање

РЕКРЕАЦИЈА У ТУРИЗМУ - теорија

В.асс. мр Саша Марковић

Проф. др Саша Јовановић

Доц. др Саша Јовановић

Доц. Др Г. Тешановић/ Г. Пашић

В.асс. мр Саша Марковић

Доц. др Саша Јовановић

Проф. Др Адриана Љубојевић

Доц. др Горана Тешановић

Трен. фудбала

Рекреација

Тренер рукомет

Кондиц тренер

Тренер фудбал

Тренер Рукомет

Рекреација

Рекреација

1

3

2

2

2

   2

2

3

Велика дв./Клуб

Кабинет 21

Атлетска дворана

Сала 25/Сала 30

Клуб

Атлетска дворана

Учионица 6

Сала 28

СРИЈЕДА

08.00-09.30

08.00-09.30

09:30-11:00

11.30-13.00

12:00-13:30

13:15-14:00

14:00-15:30

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА МЛАЂИХ УЗРАСНИХ КАТЕГОРИЈА – теорија

БИОМЕХАНИКА ФУДБАЛА-теорија

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И РЕКВИЗИТИ -изборни

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА У КОЛЕКТИВНИМ СПОРТОВИМА- теорија

РЕКРЕАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ-вјежбе

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА МЛАЂИХ УЗРАСНИХ КАТЕГОРИЈА – вјежбе

ПРИМЈЕНА СТРАТ. И ОПЕР. ПЛАН. У СПОРТУ-теор

Проф. Др Г. Бошњак

Проф. др Слободан Горановић

Проф. др Предраг Драгосављевић

Проф. Др Борко Петровић

Доц. др Жељко Вукић

В.асист. мр Игор Божић

Проф Др Слободан Симовић

Кондиц. тренер.

Тренер фудбал

Изборни

Конд. тренери

Рекреација

Тренери/кондиц

Тренер/кондиц

    

2

2

2

2

2

1

2

Учионица 3

Учионица 6

Учионица 2

Учионица 6

Сала 25

Учионица 6

Учионица 3

ЧЕТВРТАК

08:30-10:00

10:00-11:30

11.30-12.15

12.30-14.00

14:00-15:30

14:00-15:30

15:30-17:45

19:30-21:00

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА У КОЛЕКТИВНИМ СПОРТОВИМА - вјежбе

СТАТИСТИКА У СПОРТУ - теорија

СТАТИСТИКА У СПОРТУ-вјежбе

КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА У ИНДИВИДУАЛНИМ СПОРТОВИМА-вјежбе

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ИЗБОРНИ

ИНФОРМАТИКА У СПОРТУ

ТЕХНИКА И ТАКТИКА ФУДБАЛА – теорија

РЕКРЕАЦИЈА У ТУРИЗМУ- вјежбе

В.асс.мр Немања Злојутро

Проф. др Миленко Војводић

Проф. др Миленко Војводић

Доц. Др Горан Пашић

Мр Маја Мандић

Проф. др Душанка Бундало

Проф. Др Топлица Стојановић

Доц. др Горана Тешановић

Кондиц тренер

СВИ/сем менаџ.

СВИ/сем менаџ

Кондиц тренер

Изборни

Изборни

Тренер фудбала

Рекреација

   2

2

1

2

2

2

3

2

Атлетска дворана

Учионица 1

Учионица 1

Сала 27

Учионица 6

Учионица 5

Учионица 4

Сала 28

ПЕТАК

09.00-09.45

10:15-11:00

10:30-12:00

11:00-13:15

10:00-10:45

БИОМЕХАНИКА ФУДБАЛА-вјежбе

РЕКРЕАЦИЈА ТРЕЋЕ ДОБИ - вјежбе

БИОМЕХАНИКА РУКОМЕТАтеорија

РЕКРЕАЦИЈА ТРЕЋЕ ДОБИ – теорија

БИОМЕХАНИКА РУКОМЕТАвјежбе

В.асс.мр Саша Марковић

Проф. Др Радомир Зрнић

Проф. Др Слободан Горановић

Проф. Др Радомир Зрнић

Проф. др Саша Јовановић

Тренер фудбал

Рекреација

Трен. Рукомет

Рекреација

Трен рукомета

1

1

2

3

1

Учионица 3

Сала 25

Учионица 2

Сала 25

Канцеларија

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство