Општи наставнички одсјек - Испитни рокови 4.година

Општи наставнички одсјек - Испитни рокови 4.година

ИСПИТНИ РОКОВИ ЗА АКАДЕМСКУ ГОДИНУ 2017-2018
ОДСЈЕК: ОПШТИ НАСТАВНИЧКИ – ЧЕТВРТА ГОДИНА
    Јан. - Феб. Априлски Јунско – Јулски Септембарски Октобарски
Предмет Наставник Први рок Други рок Први рок Први рок Други рок Први рок Други рок Први рок
Методика физичког и спортског васпитања 2

Проф.др Раденко Добраш

Доц. др Душко Лепир

12.02.2018.

11.00h

23.02.2018.

10.00h

27.04.2018.

11.00h

29.06.2018.

10.00h

13.07.2018.

10.00h

14.09.2018.

10.00h

28.09.2018.

10.00h

12.10.2018.

11.00h

Теорија спортског тренинга

Доц.др Бојан Гузина

29.01.2018.

10.00h

09.02.2018.

14.00h

16.04.2018.

14.00h

11.06.2018.

10.00h

20.06.2018.

10.00h

03.09.2018.

12.00h

20.09.2018.

09.00h

08.10.2018.

10.00h

Статистика у спорту

Проф. .др Миленко Војводић

02.02.2018.

10.00h

14.02.2018.

11.00h

20.04.2018.

11.00h

13.06.2018.

12.00h

27.06.2018.

12.00h

13.09.2018.

11.00h

27.09.2018.

11.00h

11.10.2018.

11.00h

Социологија спорта

Проф.др Душко Вејновић

01.2.2018.

10.00h

16.2.2018.

12.00h

25.4.2018

12.00h

29.6.2018.

12.00h

13.07.2018.

12.00h

14.09.2018.

12.00h

28.9.2018.

12.00h

09.10.2018.

12.00h

Методологија истраживања

Проф.др Миленко Војводић

02.02.2018.

11.00h

15.02.2018.

10.00h

19.04.2018.

11.00h

14.06.2018.

11.00h

28.06.2018.

11.00h

13.09.2018.

12.00h

27.09.2018.

12.00h

12.10.2018.

13.00h

Методичка пракса

Проф.др Раденко Добраш

Доц. др Душко Лепир

12.02.2018.

11.00h

23.02.2018.

10.00h

27.04.2018.

11.00h

29.06.2018.

10.00h

13.07.2018.

10.00h

14.09.2018.

10.00h

28.09.2018.

10.00h

12.10.2018.

11.00h

Основе менаџмента са менаџментом у спорту

Проф.др Слободан Симовић

09.02.2018

12.00h

23.02.2018

13.00h

20.04.2018

13.00h

22.06.2018

12.00h

06.07.2018

12.00h

13.09.2018

09.00h

24.09.2018

12.00h

11.10.2018

13.00h

Кинезиометрија и дипломски рад

Проф.др Миленко Војводић

31.01.2018.

13.00h

16.02.2018.

10.00h

18.04.2018.

13.00h

15.06.2018.

11.00h

29.06.2018.

14.00h

12.09.2018.

13.00h

26.09.2018.

13.00h

09.10.2018.

10.00h

Модул атлетика- структурална анализа Доц.др Владимир Јаковљевић

08.02.2018.

10.00h

22.02.2018.

10.00h

19.04.2018.

09.00h

14.06.2018.

09.00h

05.07.2018.

10.00h

06.09.2018.

10.00h

20.09.2018.

10.00h

04.10.2018.

10.00h

Модул атлетика - методика тренинга атлетике

Проф.др Горан Бошњак

08.02.2018.

9.00h (п)

11.00 (т)

21.02.2018.

9.00h (п)

11.00 (т)

18.04.2018.

9.00h (п)

11.00 (т)

12.06.2018.

9.00h (п)

11.00 (т)

03.07.2018.

9.00h (п)

11.00 (т)

04.09.2018.

9.00h (п)

11.00 (т)

18.09.2018.

9.00h (п)

11.00 (т)

02.10.2018.

9.00h (п)

11.00 (т)

Модул атлетика- кондициона припрема, планирање и програмирање у атлетици

Проф.др Горан Бошњак

09.02.2018.

9.00h (п)

11.00 (т)

22.02.2018.

9.00h (п)

11.00 (т)

18.04.2018.

9.00h (п)

11.00 (т)

13.06.2018.

9.00h (п)

11.00 (т)

04.07.2018.

9.00h (п)

11.00 (т)

05.09.2018.

9.00h (п)

11.00 (т)

19.09.2018.

9.00h (п)

11.00 (т)

03.10.2018.

9.00h (п)

11.00 (т)

Модул атлетика- дијагностика и селекција у атлетици Доц.др Владимир Јаковљевић

09.02.2018.

   10.00h

22.02.2018.

   10.00h

27.04.2018.

   09.00h

12.06.2018.

   10.00h

06.07.2018.

   10.00h

04.09.2018.

   10.00h

17.09.2018.

   10.00h

05.10.2018.

   10.00h

Модул спортска рекерација - модели спортске рекреације

Доц.др Радомир Зрнић

29.01.2018.

12.00h

19.02.2018.

11.00h

17.04.2018.

11.00h

12.06.2018.

11.00h

01.07.2018.

11.00h

12.09.2018.

11.00h

28.09.2018.

15.00h

12.10.2018.

15.00h

Модул спортска рекреација - школска спортска рекреација

Доц.др Саша Јовановић

Доц.др Горана Тешановић

29.01.2018.

12.00h

21.02.2018.

10.00h

20.04.2018.

09.00h

12.06.2018.

10.00h

22.06.2018.

10.00h

12.09.2018.

10.00h

28.09.2018.

14.00h

12.10.2018.

15.00h

Модул спортска рекреација - рекреација особа треће доби

Проф..др Радомир Зрнић

29.01.2018.

12.00h

19.02.2018.

10.00h

17.0.4.2018.

10.00h

12.06.2018.

10.00h

01.07.2018.

10.00h

12.09.2018.

10.00h

28.09.2018.

14.00h

12.10.2018.

15.00h

Модул спортска рекерација - планирање и програмирање у спортској рекреацији

Проф.др Предраг Драгосавлљевић

30.1.2018.

12.00h

13.2.2018.

12.00h

17.4.2018.

12.00h

12.6.2018.

12.00h

01.07.2018.

12.00h

12.09.2018.

12.00h

25.9.2018.

12.00h

09.10.2018.

12.00h

Модул кошарка- структурална анализа

Проф. др Игор Вучковић

Доц. др Александар Кукрић

01.02.2018.

12.00h (п)

13:30h (т)

15.02.2018.

12.00h (п)

14:30h (т)

16.04.2018.

9.30h (п)

12.00h (т)

21.06.2018.

9.30h (п)

12.00h (т)

12.07.2018.

9.30h (п)

12.00h (т)

05.09.2018.

9.30h (п)

12.00h (т)

19.09.2018.

9.30h (п)

12.00h (т)

04.10.2018.

12.00h (п)

14:30h (т)

Модул кошарка - методика тренинга кошарке

Проф. др Игор Вучковић

Доц. др Александар Кукрић

01.02.2018.

12.00h (п)

13:30h (т)

15.02.2018.

12.00h (п)

14:30h (т)

16.04.2018.

9.30h (п)

12.00h (т)

21.06.2018.

9.30h (п)

12.00h (т)

12.07.2018.

9.30h (п)

12.00h (т)

05.09.2018.

9.30h (п)

12.00h (т)

19.09.2018.

9.30h (п)

12.00h (т)

04.10.2018.

12.00h (п)

14:30h (т)

Модул кошарка- кондициона припрема, програмирање тренинга кошарке

Проф. др Игор Вучковић

Доц. др Александар Кукрић

01.02.2018.

12.00h (п)

13:30h (т)

15.02.2018.

12.00h (п)

14:30h (т)

16.04.2018.

9.30h (п)

12.00h (т)

21.06.2018.

9.30h (п)

12.00h (т)

12.07.2018.

9.30h (п)

12.00h (т)

05.09.2018.

9.30h (п)

12.00h (т)

19.09.2018.

9.30h (п)

12.00h (т)

04.10.2018.

12.00h (п)

14:30h (т)

Модул кошарка- дијагностика и селекција у кошарка

Проф. др Игор Вучковић

Доц. др Александар Кукрић

01.02.2018.

12.00h (п)

13:30h (т)

15.02.2018.

12.00h (п)

14:30h (т)

16.04.2018.

9.30h (п)

12.00h (т)

21.06.2018.

9.30h (п)

12.00h (т)

12.07.2018.

9.30h (п)

12.00h (т)

05.09.2018.

9.30h (п)

12.00h (т)

19.09.2018.

9.30h (п)

12.00h (т)

04.10.2018.

12.00h (п)

14:30h (т)

Модул пливање- структурална анализа

Проф.др Горан Граховац

31.01.2018.

11.00h

21.02.2018.

11.00h

11.04.2018.

11.00h

13.06.2018.

11.00h

27.06.2018.

11.00h

12.09.2018.

11.00h

26.09.2018.

11.00h

10.10.2018.

11.00h

Модул пливање - методика тренинга пливања

Проф.др Горан Граховац

31.01.2018.

11.00h

21.02.2018.

11.00h

11.04.2018.

11.00h

13.06.2018.

11.00h

27.06.2018.

11.00h

12.09.2018.

11.00h

26.09.2018.

11.00h

10.10.2018.

11.00h

Модул пливање- кондициона припрема, програмирање тренинга пливања

Проф.др Горан Граховац

31.01.2018.

11.00h

21.02.2018.

11.00h

11.04.2018.

11.00h

13.06.2018.

11.00h

27.06.2018.

11.00h

12.09.2018.

11.00h

26.09.2018.

11.00h

10.10.2018.

11.00h

Модул пливање- дијагностика и селекција у пливању

Проф.др Горан Граховац

31.01.2018.

11.00h

21.02.2018.

11.00h

11.04.2018.

11.00h

13.06.2018.

11.00h

27.06.2018.

11.00h

12.09.2018.

11.00h

26.09.2018.

11.00h

10.10.2018.

11.00h

Модул кинезитерапија- спортска рекреација и рехабилитација

Проф.др Славица Јандрић

01.02.2018.

15.00h

15.02.2018.

15.00h

19.04.2018.

15.00.h

14.06.2018.

15.00h

28.06.2018.

15.00h

13.09.2018.

15.00h

20.09.2018.

15.00h

04.10.2018.

15.00h

Модул кинезитерапија- структурална анализа покрета Проф.др Славица Јандрић

01.02.2018.

15.00h

15.02.2018.

15.00h

19.04.2018.

15.00.h

14.06.2018.

15.00h

28.06.2018.

15.00h

13.09.2018.

15.00h

20.09.2018.

15.00h

04.10.2018.

15.00h

Модул кинезитерапија- кинезитерапија 2

Проф.др Славица Јандрић

01.02.2018.

15.00h

15.02.2018.

15.00h

19.04.2018.

15.00.h

14.06.2018.

15.00h

28.06.2018.

15.00h

13.09.2018.

15.00h

20.09.2018.

15.00h

04.10.2018.

15.00h

Модул кинезитерапија- спорт за дјецу са посебним потребама

Проф. др Игор Вучковић

01.02.2018.

13.30h (т)

15.02.2018.

14.30h (т)

16.04.2018.

12.00h (т)

21.06.2018.

12.00h (т)

12.07.2018.

12.00h (т)

05.09.2018.

12.00h (т)

19.09.2018.

12.00h (т)

04.10.2018.

12.00h (т)

Модул спорт - дијагностика и селекција у фудбалу

Проф.др Слободан Горановић

31.01.2018

10.00h

14.02.2018.

09.00h

18.04.2018.

10.00h

13.06.2018.

10.00h

11.07.2018.

10.00h

12.09.2018.

10.00h

26.09.2018.

10.00h

10.10.2018.

10.00h

Модул спорт- кондициона припрема, програмирање и контрола тренинга фудбала

Проф.др Слободан Горановић

Проф.др Борко Петровић

31.01.2018

10.00h

14.02.2018.

09.00h

18.04.2018.

10.00h

13.06.2018.

10.00h

11.07.2018.

10.00h

12.09.2018.

10.00h

26.09.2018.

10.00h

10.10.2018.

10.00h

Модул спорт- методика тренинга фудбала

Проф.др Слободан Горановић

31.01.2018

10.00h

14.02.2018.

09.00h

18.04.2018.

10.00h

13.06.2018.

10.00h

11.07.2018.

10.00h

12.09.2018.

10.00h

26.09.2018.

10.00h

10.10.2018.

10.00h

Модул спорт- структуална анализа фудбала

Доц.др Жељко Секулић

31.01.2018

10.00h

14.02.2018.

09.00h

18.04.2018.

10.00h

13.06.2018.

10.00h

11.07.2018.

10.00h

12.09.2018.

10.00h

26.09.2018.

10.00h

10.10.2018.

10.00h

 

 

 

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство