Општи наставнички одсјек - наставни план и програм


I ЦИКЛУС: ДОДИПЛОМСКИ СТУДИЈ (The Degree of Bachelor)

 

СЕМЕСТАР I

БР НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ П В С СУМАРНО СУМ. ОПТЕР. РЕЗУЛТАТ ЕЦТС ПРЕДМЕТ
ПС ВС СС КОНТАКТ С. ОПТЕР.
1. Антропомотрика 3 2 1 30 30 15 75 200     Обавезан
2. Одбојка 2 2 - 30 30 - 60 134     Обавезан
3. Теорија и историја спорта 4 - 1 45 - 15 60 134   6.0 Обавезан
4. Функционална анатомија 3 1 - 45 15 - 60 134   8.0 Обавезан
5. Педагогија 2 - - 30 - - 30 67   6.0 Обавезан
6. Психологија спорта 2 1 - 30 15 - 45 100   6.0 Обавезни
7. Информатика 1 2 - 15 30 - 45 100   4.0 Обавезни
X СУМАРНО 15 8 2 225 120 30 345 816   30.0  
СЕДМИЧНИ ФОНД 25 375          
        30 ЕЦТС

 

СЕМЕСТАР II

БР НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ П В С СУМАРНО СУМ. ОПТЕР. РЕЗУЛТАТ ЕЦТС ПРЕДМЕТ
ПС ВС СС КОНТАКТ С. ОПТЕР.
1. Антропомотрика 2 2 - 30 30 - 60 134   8.0 Обавезан
2. Кошарка 2 2 - 30 30 - 60 134     Обавезан
3. Системска кинезиологија 3 - 1 30 - 15 45 100   5.0 Обавезан
4. Биомеханика 3 2 - 45 30 - 75 200   8.0 Обавезан
5. Одбојка 2 1 - 30 15 - 45 100   6.0 Обавезан
6. Енглески језик 2 2 - 30 30 - 60 134   3.0 Обавезни
X СУМАРНО 13 9 1 195 135 15 345 802   30.0  
СЕДМИЧНИ ФОНД 23 345          
        30 ЕЦТС

 

СЕМЕСТАР III

БР НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ П В С СУМАРНО СУМ. ОПТЕР. РЕЗУЛТАТ ЕЦТС ПРЕДМЕТ
ПС ВС СС КОНТАКТ С. ОПТЕР.
1. Спортска гимнастика I (М и Ж) 2 2 - 30 30 - 60 134   6.0 Обавезан
2. Атлетика I 2 2 - 30 30 - 60 134   6.0 Обавезан
3. Кошарка 2 2 - 30 30 - 60 134   6.0 Обавезан
4. Ритмичка гимнастика 2 2 - 30 30 - 60 134   6.0 Обавезан
5. Смучање I 1 2 - 15 30 - 45 100   3.0 Обавезан
6. Физиологија и физиологија спорта 2 1 - 30 15 - 45 100     Обавезан
7. Изборни предмети (бира се један од наведених изборних предмета)
  a.Вјежбе обликовања 1 2 - 15 30 - 45 100   3.0   Изборни
b.Елементарне игре Изборни
X СУМАРНО 12 13 - 180 195 - 375 834   30.0  
СЕДМИЧНИ ФОНД 25 375          
        30 ЕЦТС

 

СЕМЕСТАР IV

БР НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ П В С СУМАРНО СУМ. ОПТЕР. РЕЗУЛТАТ ЕЦТС ПРЕДМЕТ
ПС ВС СС КОНТАКТ С. ОПТЕР.
1. Атлетика II 3 2 - 45 30 - 75 200   5.0 Обавезан
2. Рукомет 1 2 - 30 30 - 60 134     Обавезан
3. Плесови 2 2 - 30 30 - 60 134   6.0 Обавезан
4. Физиологија и физиологија спорта 2 1 - 30 15 - 45 100   8.0 Обавезан
5. Планинарење и логоровање 2 2 - 15 30 - 45 100   3.0 Обавезан
6. Спортска гимнастика II (М и Ж) 2 2 - 30 30 - 60 134   5.0 Обавезан
7. Изборни предмети (бира се један од наведених изборних предмета)
  a.Комуникологија 1 1 - 15 15 - 30 67   3.0 Изборни
b.Информатика у спорту 2 - - 30 - - Изборни
c.Олимпизам 2 - - 30 - - Изборни
X СУМАРНО 14 13 11 12 - 255 240 180 195 - 375 834   30.0  
СЕДМИЧНИ ФОНД 25 435          
        30 ЕЦТС

 

СЕМЕСТАР V

БР НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ П В С СУМАРНО СУМ. ОПТЕР. РЕЗУЛТАТ ЕЦТС ПРЕДМЕТ
ПС ВС СС КОНТАКТ С. ОПТЕР.
1. Пливање I 2 2 - 30 30 - 60 134   6.0 Обавезан
2. Борилачки спортови I 1 2 - 15 30 - 45 134   4.0 Обавезан
3. Смучање 1 2 - 15 30 - 45 100   4.0 Обавезан
4. Спортска рекреација 2 1 - 30 15 - 45 100     Обавезан
5. Кинезитерапија I 2 1 - 30 15 - 45 100   6.0 Обавезан
6. Рукомет 2 1 - 30 15 - 45 100   6.0 Обавезан
7. Фудбал 2 2 - 30 30 - 60 134     Обавезан
8. Изборни предмети (бира се један од наведених изборних предмета)
  a.Спортски објекти и реквизити 2 - - 30 - - 30 67   4.0 Изборни
b.Организација школских спортских такмичења 2 - - 30 - - Изборни
X СУМАРНО 14 13 11 12 - 210 180 - 360 822   30.0  
СЕДМИЧНИ ФОНД 25 390          
        30 ЕЦТС

 

СЕМЕСТАР VI

БР НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ П В С СУМАРНО СУМ. ОПТЕР. РЕЗУЛТАТ ЕЦТС ПРЕДМЕТ
ПС ВС СС КОНТАКТ С. ОПТЕР.
1. Методика физичког и спортског васпитања I 3 1 - 45 15 - 60 134   5.0 Обавезан
2. Пливање II 3 2 - 45 30 - 75 134   4.0 Обавезан
3. Борилачки спортови II 2 2 - 30 30 - 60 134   4.0 Обавезан
4. Спортска медицина 2 1 - 30 15 - 45 100   3.0 Обавезан
5. Спортска рекреација 1 2 - 15 30 - 45 100   5.0 Обавезан
6. Фудбал 2 1 - 30 15 - 45 100   5.0 Обавезан
7. Изборни предмети (бира се један од наведених изборних предмета)
  a.Спортови на води (кајак, кану, рафтинг, ватерполо) 1 1 - 15 15 - 30 67   2.0 Изборни
b.Спортови са рекетом (тенис, стони тенис, бадминтон) Изборни
8. Изборни предмети (бира се један од наведених изборних предмета)
  a.Исхрана спортиста 1 - - 15 - - 15 67   2.0 Изборни
  b.Превенција спортских повреда Изборни
X СУМАРНО 15 10 - 225 150   375 836   30.0  
СЕДМИЧНИ ФОНД 25 375          
        30 ЕЦТС

* СТУДЕНТ БИРА ДВА ИЗБОРНА ПРЕДМЕТА, ЈЕДАН ИЗ ГРУПЕ 7, А ЈЕДАН ИЗ ГРУПЕ 8.

 

СЕМЕСТАР VII

БР НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ П В С СУМАРНО СУМ. ОПТЕР. РЕЗУЛТАТ ЕЦТС ПРЕДМЕТ
ПС ВС СС КОНТАКТ С. ОПТЕР.
1. Методика физичког и спортског васпитања II 2 2 - 30 30 - 60 134   6.0 Обавезан
2. Теорија спортског тренинга 2 2 - 30 30 - 60 134   6.0 Обавезан
3. Статистика у спорту 2 1 - 30 15 - 45 100   4.0 Обавезан
4. Социологија спорта 2 - - 30   - 30 67   4.0 Обавезан
  Изборни модул спорт
5. Структурална анализа изабраног спорта 2 2 - 30 30 - 60 134   5.0 Изборни
6. Методика тренинга изабраног спорта 4 4 - 60 60 - 120 268   5.0 Изборни
  Изборни модул спортска рекреација
5. Школска спортска рекреација 3 4 - 45 60 - 105 230   5.0 Изборни
6. Рекреација особа треће доби 2 3 - 30 45 15 105 200   5.0 Изборни
  Изборни модул кинезитерапија
5. Спортска рекреација у рехабилитацији 3 4 - 45 60 - 105 230   5.0 Изборни
6. Структурална анализа покрета 3 2 - 45 30 - 75 134   5.0 Изборни
  Изборни модул физичко васпитање
5. Физичко васпитање предшколског узраста 3 3 - 45 45 - 105 200   5.0 Изборни
6. Физичко васпитање дјеце са посебним потребама 3 3 - 45 45 - 105 200   5.0 Изборни
X СУМАРНО 13 14 12 11 - 195 210 180 165   375 836   30.0  
СЕДМИЧНИ ФОНД 25 375          
        30 ЕЦТС

* СТУДЕНТ БИРА ЈЕДАН ОД ЧЕТИРИ ПОНУЂЕНА МОДУЛА :
1. СПОРТ (УСЛОВ ДА СЕ ИЗАБЕРЕ ЈЕДАН ОД СПОРТОВА КОЈЕ ЈЕ СТУДЕНТ СЛУШАО У ТОКУ СТУДИЈА ЈЕ ДА ОЦЈЕНА ИЗ ПРЕДМЕТА НИЈЕ МАЊА ОД 8)
2. СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА
3. КИНЕЗИТЕРАПИЈА
4. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 

СЕМЕСТАР VIII

БР НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ П В С СУМАРНО СУМ. ОПТЕР. РЕЗУЛТАТ ЕЦТС ПРЕДМЕТ
ПС ВС СС КОНТАКТ С. ОПТЕР.
1. Методологија истраживања 2 1 - 30 15 - 45 167   6.0 Обавезан
2. Методичка пркаса 1 2 - 15 30 - 45 100   5.0 Обавезан
3. Основе менаџмента са менаџментом у спорту 2 1 - 30 15 - 45 134   4.0 Обавезан
4. Кинезитерапија и Дипломски рад 2 1 - 30 15 - 45 100   5.0 Обавезан
  Изборни модул спорт
4. Кондициона припрема, програмирање и контрола тренинга 4 2 - 60 30 - 90 234   5.0 Изборни
5. Дијагностика и селекција у спорту 4 2 - 60 30 - 90 234   5.0 Изборни
  Изборни модул спортска рекреација
4. Модели спортске рекреације 2 4 - 60 30 - 90 234   5.0 Изборни
5. Планирање и програмирање у спортској рекреацији 4 2 - 60 30 - 90 234   5.0 Изборни
  Изборни модул кинезитерапија
4. Кинезитерапија II 4 3 - 60 45 - 105 268   5.0 Изборни
5. Спорт за дјецу са посебним потребама 2 3 - 30 45 - 75 134   5.0 Изборни
  Изборни модул физичко васпитање
4. Физичко васпитање млађег школског узраста 3 4 - 45 60 - 105 234   5.0 Изборни
5. Физичко васпитање студентске популације 3 3 - 45 45 - 105 200   5.0 Изборни
X СУМАРНО 13 15 11 9 - 195 225 195 165   375 836   30.0  
СЕДМИЧНИ ФОНД 24 375          
        30 ЕЦТС
6. Спорт и медији 1 - - 15 - - 30 67   3.0 Факултативни
6. Етика у спорту 1 - - 15 - - 30 67   3.0 Факултативни
6. Право и спорт 1 - - 15 - - 30 67   3.0 Факултативни

* СТУДЕНТ БИРА ЈЕДАН ОД ЧЕТИРИ ПОНУЂЕНА МОДУЛА :
1. СПОРТ (УСЛОВ ДА СЕ ИЗАБЕРЕ ЈЕДАН ОД СПОРТОВА КОЈЕ ЈЕ СТУДЕНТ СЛУШАО У ТОКУ СТУДИЈА ЈЕ ДА ОЦЈЕНА ИЗ ПРЕДМЕТА НИЈЕ МАЊА ОД 8)
2. СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА
3. КИНЕЗИТЕРАПИЈА
4. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство