Атлетика I

Катедра за Базичне моторичке активности у кинезиологији
Атлетика I - План и распоред предавања

Школска година Предмет Шифра предмета Студијски програм Циклус студија Година студија Семестар Број студената Број група за вјежбе
2018/2019. Атлетика I
  1НАТЛ1
Наставнички-општи Први Друга III 20 1

План и распоред предавања

Седмица Предавање Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Наставник
I П1

Увод,генеза и развој,структура атлетике;

Историјски развој атлетике у свијету и Босни и Херцеговини

Уторак 09.10.2018. 09:45-11:15 Учионица 1 2 Проф. др Горан Бошњак
II П2

Моторичка припремљеност у атлетици;

Методе обуке атлетских кретњи и методичко-дидактички значај дисциплина ходања и трчања.

Уторак 16.10.2018. 09:45-11:15 Учионица 1 2 Проф. др Горан Бошњак
III П3 Спринтерско трчање (техника, биомеханика,методика обучавања и правила) Уторак 23.10.2018. 09:45-11:15 Учионица 1 2 Проф. др Горан Бошњак
IV П4 Средства и методе за усавршавање технике спринтерског трчања. Уторак 30.10.2018. 09:45-11:15 Учионица 1 2 Проф. др Горан Бошњак
V П5

Технике старта.

Ниски старт у кривини.

Техника трчања у кривини.

Анализа ефикасности технике спринтерског трчања.

Уторак 06.11.2018. 09:45-11:15 Учионица 1 2 Проф. др Горан Бошњак
VI П6

Вјежбе за максималну брзину трчања.

Техника протрчавања циљне равнине.

Оцјењивање елемената из методике спринтерског трчања..

Уторак 13.11.2018. 09:45-11:15 Учионица 1 2 Проф. др Горан Бошњак
VII П7

Препонска трчања

(техника,биомеханика,методика обучавања и правила);

Антрополошка кинезиолошка анализа трчања препона.

Уторак 20.11.2018. 09:45-11:15 Учионица 1 2 Проф. др Горан Бошњак
VIII П8

Колоквијум  I

Уторак 27.11.2018. 09:45-11:15 Учионица 1 2 Проф. др Горан Бошњак
IX П9 Методика исправљања основних гешака у препонском трчању. Оцјењивање елемената из методике трчања преко препона. Уторак 04.12.2018. 09:45-11:15 Учионица 1 2 Проф. др Горан Бошњак
X П10

Трчање на средње стазе

(техника,биомеханика, методика обучавања и правила)

Уторак 11.12.2018. 09:45-11:15 Учионица 1 2 Проф. др Горан Бошњак
XI П11

Трчање на дуге стазе

(техника, биомеханика, методика обучавања и правила)

Уторак 18.12.2018. 09:45-11:15 Учионица 1 2 Проф. др Горан Бошњак
XII П12

Крос трчања

(техника, биомехника, методика обучавања и правила);

Уторак 25.12.2018. 09:45-11:15 Учионица 1 2 Проф. др Горан Бошњак
XIII П13 Штафетна трчања (4х100, 4х400, стипл, методика обучавања и правила) Уторак 08.01.2018. 09:45-11:15 Учионица 1 2 Проф. др Горан Бошњак
XIV П14 Спортско ходање (техника,биомеханика,методика обучавања и правила) Уторак 15.01.2018. 09:45-11:15 Учионица 1 2 Проф. др Горан Бошњак
XV П15

Колоквијум I I

Уторак 22.01.2018. 09:45-11:15 Учионица 1 2 Проф. др Горан Бошњак

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч - Часова

План и распоред вјежби

Седмица Вјежба Тип вјежбе Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Сарадник
I В1 ТВ/ПВ -        Предвјежбе технике ходања и трчања, вјежбе на ниским и средњим препонама, љествама, чуњевима, основне кретне активности Петак 12.10.2018 08:00-09:30 Атлетска дворана 2 Проф. др Владимир Јаковљевић
II В2 ТВ/ПВ Методика обуке спортоског ходања Петак 19.10.2018 08:00-09:30 Атлетска дворана 2 Проф. др Владимир Јаковљевић
III В3 ТВ/ПВ Увјежбавање технике спортског ходања, Методика обуке технике трчања (кружна техника) Петак 26.10.2018 08:00-09:30 Атлетска дворана 2 Проф. др Владимир Јаковљевић
IV В4 ТВ/ПВ Увјежбавање технике спортског ходања, кружне технике трчања, Методика обуке ниског и високог старта Петак 02.11.2018 08:00-09:30 Атлетска дворана 2 Проф. др Владимир Јак/овљевић
V В5 ТВ/ПВ Увјежбавање технике спортског ходања, кружне технике трчања, ниског и високог старта Петак 09.11.2018 08:00-09:30 Атлетска дворана 2 Проф. др Владимир Јаковљевић
VI В6 ТВ/ПВ Методика обуке препонског трчања, увјежбавање технике спортског ходања, технике трчања (кружна техника), ниског и високог старта Петак 16.11.2018 08:00-09:30 Атлетска дворана 2 Проф. др Владимир Јаковљевић
VII В7 ТВ/ПВ Методика обуке препонског трчања, увјежбавање технике спортског ходања, технике трчања (кружна техника), ниског и високог старта Петак 23.11.2018 08:00-09:30 Атлетска дворана 2 Проф. др Владимир Јаковљевић
VIII В8 ТВ/ПВ Увјежбавање препонског трчања, (напад на прву препону) Петак 30.11.2018 08:00-09:30 Атлетска дворана 2 Проф. др Владимир Јаковљевић
IX В9 ТВ/ПВ Увјежбавање препонског трчања, (напад на прву препону, 3 препоне размак 7 и 8 м) Петак 07.12.2018 08:00-09:30 Атлетска дворана 2 Проф. др Владимир Јаковљевић
X В10 ТВ/ПВ Методика обуке клатеће технике трчања и технике крос трчања, увјежбавање препонског трчања, (напад на прву препону, 3 препоне размак 7 и 8 м у ритму 5 корака) Петак 14.12.2018 08:00-09:30 Атлетска дворана 2 Проф. др Владимир Јаковљевић
XI В11 ТВ/ПВ Методика обуке штафетног трчања (горња и доња измјена палице, пријем и предаја штафете), Увјежбавање техника трчања (кружна и клатећа техника), ниског и високог старта, увјежбавање препонског трчања, (напад на прву препону, 3 препоне размак 7 и 8 м у ритму 3 корака) Петак 21.12.2018 08:00-09:30 Атлетска дворана 2 Проф. др Владимир Јаковљевић
XII В12 ТВ/ПВ Увјежбавање технике штафетног трчања,   увјежбавање препонског трчања, (напад на прву препону, 3 препоне размак 7 и 8 м у ритму 3 корака) Петак 28.12.2018 08:00-09:30 Атлетска дворана 2 Проф. др Владимир Јаковљевић
XIII В13 ТВ/ПВ увјежбавање технике штафетног трчања,   увјежбавање препонског трчања, (напад на прву препону, 3 препоне размак 7 и 8 м у ритму 3 корака) Петак 04.01.2018 08:00-09:30 Атлетска дворана 2 Проф. др Владимир Јаковљевић
XIV В14 ТВ/ПВ Увјежбавање техника трчања (кружна и клатећа техника), ниског и високог старта, увјежбавање препонског трчања, (напад на прву препону, 3 препоне размак 7 и 8 м у ритму 3 корака), увјежбавање штафетног трчања, спортског ходања Петак 11..01.2018 08:00-09:30 Атлетска дворана 2 Проф. др Владимир Јаковљевић
XV В15 ТВ/ПВ Увјежбавање техника трчања (кружна и клатећа техника), ниског и високог старта, увјежбавање препонског трчања, (напад на прву препону, 3 препоне размак 7 и 8 м у ритму 3 корака), увјежбавање штафетног трчања, увјежбавање спортског ходања Петак 18.01.2018 08:00-09:30 Атлетска дворана 2 Проф. др Владимир Јаковљевић

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба, Ч - Часова

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство