Елемантарне Игре

Катедра за Кинезиологију у спорту
Елемантарне Игре - План и распоред предавања

Школска година Предмет Шифра предмета Студијски програм Циклус студија Година студија Семестар Број студената Број група за вјежбе
2018/2019. Елемантарне Игре   Наставнички Први Друга III   1

План и распоред предавања

Седмица Предавање Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Наставник
I П1

-        Представљање програма рада и испитних обавеза

-        Увод

Уторак 09.10.2018. 13:30 – 14:15 Учионица 6 1 Проф. др Адриана Љубојевић
II П2 Карактеристике развојних периода дјеце и омладине Уторак   13:30 – 14:15   1 Проф. др Адриана Љубојевић
III П3 Појмовно одређење игре Уторак 16.10.2018. 13:30 – 14:15   1 Проф. др Адриана Љубојевић
IV П4 Теорије о игри Уторак 23.10.2018. 13:30 – 14:15   1 Проф. др Адриана Љубојевић
V П5 Класификација игара Уторак 30.10.2018. 13:30 – 14:15   1 Проф. др Адриана Љубојевић
VI П6 Значај игре за развој личности (игра и физички развој и игра и ителектуални развој) Уторак 06.11.2018. 13:30 – 14:15   1 Проф. др Адриана Љубојевић
VII П7 Примјена игара Уторак 13.11.2018. 13:30 – 14:15   1 Проф. др Адриана Љубојевић
VIII П8 Припрема за Колоквијум 1 Уторак 20.11.2018. 13:30 – 14:15   1 Проф. др Адриана Љубојевић
IX П9 Игра и социјализација личности, Игра и стваралаштво Уторак 27.11.2018. 13:30 – 14:15   1 Проф. др Адриана Љубојевић
X П10 Елементарне игре у припреми спортиста Уторак 04.12.2018. 13:30 – 14:15   1 Проф. др Адриана Љубојевић
XI П11 Методичке основе за реализацију игара Уторак 11.12.2018. 13:30 – 14:15   1 Проф. др Адриана Љубојевић
XII П12 Улога педагога у организацији игре Уторак 18.12.2018. 13:30 – 14:15   1 Проф. др Адриана Љубојевић
XIII П13 Припрема за Колоквијум 2 Уторак 25.12.2018. 13:30 – 14:15   1 Проф. др Адриана Љубојевић
XIV П14 Игре као метод корективног вјежбања Уторак 15.01.2019.. 13:30 – 14:15   1 Проф. др Адриана Љубојевић
XV П15 Игре дјеце са посебним потребама Уторак 22.01.2019. 13:30 – 14:15   1 Проф. др Адриана Љубојевић

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч - Часова

План и распоред вјежби

Седмица Вјежба Тип вјежбе Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Сарадник
I В1 ТВ -          Понедјељак 01.10.2018. 08:00 – 10:00 Сала 11 3 В.Асс Игор Божић
II В2 ТВ           3  
III В3 ТВ           3  
IV В4 ТВ           3  
V В5 ТВ           3  
VI В6 ТВ           3  
VII В7 ТВ           3  
VIII В8 ТВ           3  
IX В9 ПВ           3  
X В10 ПВ           3  
XI В11 ПВ           3  
XII В12 ПВ           3  
XIII В13 ПВ           3  
XIV В14 ПВ           3  
XV В15 ПВ           3  

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба, Ч - Часова

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство