Информатика

 Информатика - План и распоред предавања

Школска година Предмет Шифра предмета Студијски програм Циклус студија Година студија Семестар Број студената Број група за вјежбе
2018/2019. Информатика НИНФ Општи наставнички Први Прва Први   1

План и распоред предавања

Седмица Предавање Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Наставник
I П1 Уводно предавање: тематске јединице које ће се обрађивати, правила и начин полагања испита уторак 09.10.2018. 12:00 – 12:45 Сала 1 1 Проф. др Душанка Бундало
II П2 Развој, значај и примјена рачунарске технике и иформатике уторак 16.10.2018. 12:00 – 12:45 Сала 1 1 Проф. др Душанка Бундало
III П3 Нумерички системи и кодови, основна правила прекидачке алгебре уторак 23.10.2018. 12:00 – 12:45 Сала 1 1 Проф. др Душанка Бундало
IV П4 Информациони системи, предности коришћења, функције и карактеристике информационих система уторак 30.10.2018. 12:00 – 12:45 Сала 1 1 Проф. др Душанка Бундало
V П5 Елементи информационих система, начини организовања информационих система уторак 06.11.2018. 12:00 – 12:45 Сала 1 1 Проф. др Душанка Бундало
VI П6 Архитектура дигиталног рачунара, основне јединице дигиталног рачунара уторак 13.11.2018. 12:00 – 12:45 Сала 1 1 Проф. др Душанка Бундало
VII П7 Софтвер дигиталног рачунара уторак 20.11.2018. 12:00 – 12:45 Сала 1 1 Проф. др Душанка Бундало
VIII П8 Колоквијум 1 уторак 27.11.2018. 12:00 – 12:45 Сала 1 1 Проф. др Душанка Бундало
IX П9 Алгоритми и програмирање, типови података, начини обраде података уторак 04.12.2018. 12:00 – 12:45 Сала 1 1 Проф. др Душанка Бундало
X П10 Базе података уторак 11.12.2018. 12:00 – 12:45 Сала 1 1 Проф. др Душанка Бундало
XI П11 Рачунарске мреже, хардверска и софтверска компонента рачунарских мрежа, типови рачунарских мрежа уторак 18.12.2018. 12:00 – 12:45 Сала 1 1 Проф. др Душанка Бундало
XII П12 Коришћење Интернета и заштита података на Интернету уторак 25.12.2018 12:00 – 12:45 Сала 1 1 Проф. др Душанка Бундало
XIII П13 Примјена информационих технологија у наставном процесу, предности, значај и циљеви примјене уторак 08.01..2019. 12:00 – 12:45 Сала 1 1 Проф. др Душанка Бундало
XIV П14 Примјена информационих технологија у спорту уторак 15.01.2019. 12:00 – 12:45 Сала 1 1 Проф. др Душанка Бундало
XV П15 Колоквијум 2 уторак 22.01.2019. 12:00 – 12:45 Сала 1 1 Проф. др Душанка Бундало

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч – Часова

План и распоред вјежби

Седмица Вјежба Тип вјежбе Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Сарадник
I В1 ПВ Уводна вјежба, начин рада и основне каректеристике дигиталног рачунара уторак 09.10.2018. 13:00 – 14:30 Сала 5 2 Проф. др Душанка Бундало
II В2 ПВ Обрада текста у програму Word уторак 16.10.2018. 13:00 – 14:30 Сала 5 2 Проф. др Душанка Бундало
III В3 ПВ Форматирање документа у програму Word уторак 23.10.2018. 13:00 – 14:30 Сала 5 2 Проф. др Душанка Бундало
IV В4 ПВ Креирање и форматирање табела у програму Word уторак 30.10.2018. 13:00 – 14:30 Сала 5 2 Проф. др Душанка Бундало
V В5 ПВ Самостална вјежба Word уторак 06.11.2018. 13:00 – 14:30 Сала 5 2 Проф. др Душанка Бундало
VI В6 ПВ Цртање шема и блок дијаграма коришћењем програма Shapes уторак 13.11.2018. 13:00 – 14:30 Сала 5 2 Проф. др Душанка Бундало
VII В7 ПВ Писање математичких формула и израза коришћењем програма Equation уторак 20.11.2018. 13:00 – 14:30 Сала 5 2 Проф. др Душанка Бундало
VIII В8 ПВ Самостална вјежба Word уторак 27.11.2018. 13:00 – 14:30 Сала 5 2 Проф. др Душанка Бундало
IX В9 ПВ Форматирање података и креирање табела у програму Excel уторак 04.12.2018. 13:00 – 14:30 Сала 5 2 Проф. др Душанка Бундало
X В10 ПВ Примјена основних математичких формула и функција у програму Excel уторак 11.12.2018. 13:00 – 14:30 Сала 5 2 Проф. др Душанка Бундало
XI В11 ПВ Самостална вјежба Excel уторак 18.12.2018. 13:00 – 14:30 Сала 5 2 Проф. др Душанка Бундало
XII В12 ПВ Графичко представљање података у програму Excel уторак 25.12.2018 13:00 – 14:30 Сала 5 2 Проф. др Душанка Бундало
XIII В13 ПВ Самостална вјежба Excel уторак 08.01.2019. 13:00 – 14:30 Сала 5 2 Проф. др Душанка Бундало
XIV В14 ПВ Креирање садржаја датог документа и навођење литературе уторак 15.01.2019. 13:00 – 14:30 Сала 5 2 Проф. др Душанка Бундало
XV В15 ПВ Самостална вјежба Word и Excel уторак 22.01.2019. 13:00 – 14:30 Сала 5 2 Проф. др Душанка Бундало

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба, Ч - Часова

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство