Ритмичка гимнастика

Штампа

Катедра за Кинезиологију у спорту
Ритмичка гимнастика - План и распоред предавања

Школска година Предмет Шифра предмета Студијски програм Циклус студија Година студија Семестар Број студената Број група за вјежбе
2018/2019. Ритмичка гимнастика   Општи наставнички Први Друга III   1

План и распоред предавања

Седмица Предавање Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Наставник
I П1 -        Основни елементи музике/тактирање   08.10.2018. 11:00 – 12:30 Учионица 4 2 Проф. др Адриана Љубојевић
II П2 Општа и специфична терминологија   15.10.2018. 11:00 – 12:30 Учионица 4 2 Проф. др Адриана Љубојевић
III П3 Појмовно одређење и историјски развој ритмичке гимнастике   22.10.2018. 11:00 – 12:30 Учионица 4 2 Проф. др Адриана Љубојевић
IV П4 Вјежбе без реквизита – једноставне вјежбе   29.10.2018. 11:00 – 12:30 Учионица 4 2 Проф. др Адриана Љубојевић
V П5 Вјежбе без реквизита- сложене вјежбе и акробатски елементи   05.11.2018. 11:00 – 12:30 Учионица 4 2 Проф. др Адриана Љубојевић
VI П6 Вјежба са вијачом   12.11.2018. 11:00 – 12:30 Учионица 4 2 Проф. др Адриана Љубојевић
VII П7 Вјежба са обручем   19.11.2018. 11:00 – 12:30 Учионица 4 2 Проф. др Адриана Љубојевић
VIII П8 Колоквијум 1   26.11.2018. 11:00 – 12:30 Учионица 4 2 Проф. др Адриана Љубојевић
IX П9 Вјежбе са лоптом   03.12.2018. 11:00 – 12:30 Учионица 4 2 Проф. др Адриана Љубојевић
X П10 Вјежба са чуњевима   10.12.2018. 11:00 – 12:30 Учионица 4 2 Проф. др Адриана Љубојевић
XI П11 Колоквијум 2   17.12.2018. 11:00 – 12:30 Учионица 4 2 Проф. др Адриана Љубојевић
XII П12 Вјежба са траком   24.12.2018. 11:00 – 12:30 Учионица 4 2 Проф. др Адриана Љубојевић
XIII П13 Такмичарски правилник ритмичке гимнастике   31.12.2018. 11:00 – 12:30 Учионица 4 2 Проф. др Адриана Љубојевић
XIV П14 Примјена балетских вјежби у кондиционој припреми   14.01.2019.. 11:00 – 12:30 Учионица 4 2 Проф. др Адриана Љубојевић
XV П15 Евалуација пређеног наставног геадива   21.01.2019. 11:00 – 12:30 Учионица 4 2 Проф. др Адриана Љубојевић

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч - Часова

План и распоред вјежби

Седмица Вјежба Тип вјежбе Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Сарадник
I В1 ТВ -        Интерпретација нотних вриједности кроз различите кретне структуре Уторак 09.10.2018. 08:00 – 10:00 Велика дворана 2 Проф. др Адриана Љубојевић
II В2 ТВ Терминологија Уторак 16.10.2018.   Велика дворана 2 Проф. др Адриана Љубојевић
III В3 ТВ Вјежбе без справа-једноставне и сложене вјежбе Уторак 23.10.2018.   Велика дворана 2 Проф. др Адриана Љубојевић
IV В4 ПВ

Обавезна вјежба без реквизита (до 16. такта)

Уторак 30.10.2018.   Велика дворана 2 Проф. др Адриана Љубојевић
V В5 ПВ

Обавезна вјежба без реквизита (до 24. такта)

Уторак 06.11.2018.   Велика дворана 2 Проф. др Адриана Љубојевић
VI В6 ТВ

Карактеристичне и некарактеристичне групе елемената са вијачом

(Обавезна вјежба са вијачом до 12. такта)

Уторак 13.11.2018.   Велика дворана 2 Проф. др Адриана Љубојевић
VII В7 ПВ Обавезна вежба са вијачом до 24. такта Уторак 20.11.2018.   Велика дворана 2 Проф. др Адриана Љубојевић
VIII В8 ПВ Колоквијум 1 Уторак 27.11.2018.   Велика дворана 2 Проф. др Адриана Љубојевић
IX В9 ТВ

Карактеристичне и некарактеристичне групе елемената са обручем

(Обавезна вјежба са обручем до 8. такта)

Уторак 04.12.2018.   Велика дворана 2 Проф. др Адриана Љубојевић
X В10 ПВ Обавезна вјежба са обручем до 16. такта Уторак 11.12.2018.   Велика дворана 2 Проф. др Адриана Љубојевић
XI В11 ПВ Колоквијум 2 Уторак 18.11.2018.   Велика дворана 2 Проф. др Адриана Љубојевић
XII В12 ТВ

Карактеристичне и некарактеристичне групе елемената са лоптом

(Обавезна вјежбе са лоптом)

Уторак 25.11.2018.   Велика дворана 2 Проф. др Адриана Љубојевић
XIII В13 ТВ

Карактеристичне и некарактеристичне групе елемената са траком

Уторак 15.01.2019.   Велика дворана 2 Проф. др Адриана Љубојевић
XIV В14 ТВ

Карактеристичне и некарактеристичне групе елемената са чуњевима

Уторак 22.01.2019.   Велика дворана 2 Проф. др Адриана Љубојевић
XV В15 ПВ Евалуација пређеног градива и припрема за практични дио испита       Велика дворана 2 Проф. др Адриана Љубојевић

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба, Ч - Часова