Рукомет

Катедра за колективне спортове
Рукомет - План и распоред предавања

Школска година Предмет Шифра предмета Студијски програм Циклус студија Година студија Семестар Број студената Број група за вјежбе
2018/2019. Рукомет   Наставнички Први трећа 5 20 1

План и распоред предавања

Седмица Предавање Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Наставник
I П1 Дефиниција, систематизација и анализа елемената тактике у нападу и одбрани Петак 12.10.2018 10:30-12:00 Учионица 3 2 Др Слободан Горановић, редовни професор
II П2 Индивидуална, групна и екипна тактика игре у нападу Петак 19.10.2018 10:30-12:00 Учионица 3 2 Др Слободан Горановић, редовни професор
III П3 Индивидуална, групна и екипна тактика игре у одбрани Петак 26.10.2018 10:30-12:00 Учионица 3 2 Др Слободан Горановић, редовни професор
IV П4 Психолошка припрема у оквиру физичке, техничке и тактичке припреме играча Петак 2.11.2018 10:30-12:00 Учионица 3 2 Др Слободан Горановић, редовни професор
V П5 Мотивација у функцији спортске форме и такмичарског резултата Петак 9.11.2018 10:30-12:00 Учионица 3 2 Др Слободан Горановић, редовни професор
VI П6 Кодекс понашања у спорту, на тренингу и такмичењу(суиграч, противник, судија, публика) Петак 16.11.2018 10:30-12:00 Учионица 3 2 Др Слободан Горановић, редовни професор
VII П7 Колоквиј 1 Петак 23.11.2018 10:30-12:00 Учионица 3 2 Др Слободан Горановић, редовни професор
VIII П8 Тренер у припремању и вођењу утакмице(психолошки аспекти) Петак 30.11.2018 10:30-12:00 Учионица 3 2 Др Слободан Горановић, редовни професор
IX П9 Планирање и програмирање рада рукометне секције у основној и средњој школи Петак 7.12.2018 10:30-12:00 Учионица 3 2 Др Слободан Горановић, редовни професор
X П10 Планирање тренинга сениорских такмичарских екипа вишег ранга у оквиру годишњег плана тренинга Петак 14.12.2018 10:30-12:00 Учионица 3 2 Др Слободан Горановић, редовни професор
XI П11 Селекција и батерија тестова за праћење морфолошких карактеристика, базичних и специфичних моторичких способности рукометаша Петак 21.12.2018 10:30-12:00 Учионица 3 2 Др Слободан Горановић, редовни професор
XII П12 Евиденција активности(дневник рада, прозивник, лични картон, статистика утакмице, планови рада),годишњи, мјесечни, седмични, дневни. Петак 28.12.2018 10:30-12:00 Учионица 3 2 Др Слободан Горановић, редовни професор
XIII П13 Организација утакмице, суђење и вођење записника Петак 18.1.2019 10:30-12:00 Учионица 3 2 Др Слободан Горановић, редовни професор
XIV П14 Упознавање са мини рукометом и рукометом на пијеску Петак 25.1.2019 10:30-12:00 Учионица 3 2 Др Слободан Горановић, редовни професор
XV П15 Колоквиј 2 Петак 1.2.2019 10:30-12:00 Учионица 3 2 Др Слободан Горановић, редовни професор

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч - Часова

План и распоред вјежби

Седмица Вјежба Тип вјежбе Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Сарадник
I В1 ТВ Систематизација и анализа елемената тактике у нападу и одбрани Петак 12.10.2018 9:15-10:00 Дворана 1 Др Саша Јовановић
II В2 ТВ Приказ елемената индивидуалне, групне и екипне тактике у нападу Петак 19.10.2018 9:15-10:00 Дворана 1 Др Саша Јовановић
III В3 ТВ Приказ елемената индивидуалне, групне и екипне тактике у одбрани Петак 26.10.2018 9:15-10:00 Дворана 1 Др Саша Јовановић
IV В4 ТВ Демонстрација психолошке припреме у оквиру физичке, техничке и тактичке припреме играча Петак 2.11.2018 9:15-10:00 Дворана 1 Др Саша Јовановић
V В5 ТВ Демонстрација мотивације у функцији спортске форме и такмичарског резултата Петак 9.11.2018 9:15-10:00 Дворана 1 Др Саша Јовановић
VI В6 ТВ Приказ кодекса понашања у спорту, на тренингу и такмичењу Петак 16.11.2018 9:15-10:00 Дворана 1 Др Саша Јовановић
VII В7 ТВ Колоквиј 1 Петак 23.11.2018 9:15-10:00 Дворана 1 Др Саша Јовановић
VIII В8 ТВ Демострација улоге тренера у припремању и вођењу утакмице Петак 30.11.2018 9:15-10:00 Дворана 1 Др Саша Јовановић
IX В9 ПВ Планирање и програмирање рада рукометне секције у основној и средњој школи Петак 7.12.2018 9:15-10:00 Дворана 1 Др Саша Јовановић
X В10 ПВ Планирање тренинга сениорских такмичарских екипа вишег ранга у оквиру годишњег плана тренинга Петак 14.12.2018 9:15-10:00 Дворана 1 Др Саша Јовановић
XI В11 ПВ Приказ батерије тестова за праћење морфолошких карактеристика, базичних и специфичних моторичких способности рукометаша Петак 21.12.2018 9:15-10:00 Дворана 1 Др Саша Јовановић
XII В12 ПВ Вођење евиденција активности Петак 28.12.2018 9:15-10:00 Дворана 1 Др Саша Јовановић
XIII В13 ПВ Организација утакмице, суђење и вођење записника Петак 18.1.2019 9:15-10:00 Дворана 1 Др Саша Јовановић
XIV В14 ПВ Упознавање са мини рукометом и рукометом на пијеску Петак 25.1.2019 9:15-10:00 Дворана 1 Др Саша Јовановић
XV В15 ПВ Колоквиј 2 Петак 1.2.2019 9:15-10:00 Дворана 1 Др Саша Јовановић

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба, Ч - Часова

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство