Теорија спортског тренинга

Катедра за Тренажну технологију
Теорија спортског тренинга - План и распоред предавања

Школска година Предмет Шифра предмета Студијски програм Циклус студија Година студија Семестар Број студената Број група за вјежбе
2018/2019. Теорија спортског тренинга   Општи-наставнички Први 4 7    

План и распоред предавања

Седмица Предавање Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Наставник
I П1

Увод ,упознавање са планом и програмом предмета

-         

   Сриједа 10.10.2018. 10:00 – 11:30 Учионица 4 2 Проф. др Бојан Гузина
II П2 Дефиниција, предметност и научна утемељеност предмета         2  
III П3

Интердисциплинарни приступ спортском тренингу

Кибернетички приступи управљења процесом спортског тренинга

        2  
IV П4

Анализа спортске активности.,Класификација спортова

        2  
V П5

Једначина спецификације успјешности у спорту

Дијагностика стања тренираности спортиста

        2  
VI П6

Тренираност и спортска форма:фазни карактер и карактеристике спортске

форме у годишњем и вишегодишњем циклусу

        2  
VII П7

Фактори спортског успјеха:кондициона,техничка,тактичка,психолошка и

интегрална припрема

        2  
VIII П8 Колоквијум 1         2  
IX П9

Састав спортске припреме:прогноза,моделирање,селекција(усмјеравање и

избор спортиста), тренинг, такмичење

        2  
X П10

Замор и опоравак спортиста.Законитости и принципи у конструкцији

спор.тренинга,тренинг дјеце и омладине,сензибилне фазе развоја

        2  
XI П11

Методичко обликовање

тренинга:средства,методе,оптерећења,организациони облици

        2  
XII П12

Кондициони тренинг:развој и одржавање функционалних моторичких

способности,

        2  
XIII П13

Информациони тренинг,методика учења техничких,тактичких и теоретских

знања.

        2  
XIV П14 Колоквијум 2         2  
XV П15

Планирање и програмирање тренинга.Периодизација спортске припреме.

        2  

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч - Часова

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство