Структурална анализа фудбала

Катедра за колективне спортове
Структурална анализа фудбалаСтруктурална анализа фудбала - План и распоред предавања

Школска година Предмет Шифра предмета Студијски програм Циклус студија Година студија Семестар Број студената Број група за вјежбе
2018/2019. Структурална анализа фудбала   Општи-наставнички Први Четврта 7.   1

План и распоред предавања

Седмица Предавање Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Наставник
I П1 -        Уводно предавање Четвртак 11.10.2018. 09.00-10.30 Канцеларија 2 Доц. др Жељко Секулић
II П2 Увод у анализу фудбалских мечева Четвртак 18.10.2018. 09.00-10.30 Канцеларија 2 Доц. др Жељко Секулић
III П3 Кориштење ручног система регистровања података Четвртак 25.10.2018. 09.00-10.30 Канцеларија 2 Доц. др Жељко Секулић
IV П4 Видео и компјутерска технологија у анализи мечева Четвртак 01.11.2018. 09.00-10.30 Канцеларија 2 Доц. др Жељко Секулић
V П5 Основне препоруке у анализи мечева Четвртак 08.11.2018. 09.00-10.30 Канцеларија 2 Доц.др Жељко Секулић
VI П6 Анализа и презентација резултата Четвртак 15.11.2018. 09.00-10.30 Канцеларија 2 Доц. др Жељко Секулић
VII П7 Анализа кретања током игре и консеквенце на тренинг Четвртак 22.11.2018. 09.00-10.30 Канцеларија 2 Доц. др Жељко Секулић
VIII П8 Повезаност меч анализе и стратегије и тактике у фудбалу Четвртак 29.11.2018. 09.00-10.30 Канцеларија 2 Доц. др Жељко Секулић
IX П9 Кориштење индикатора изведбе у анализи Четвртак 06.12.2018. 09.00-10.30 Канцеларија 2 Доц. др Жељко Секулић
X П10 Колоквијум 1 Четвртак 13.12.2018. 09.00-10.30 Канцеларија 2 Доц. др Жељко Секулић
XI П11 Техничка и тактичка анализа и препоруке за тренинг Четвртак 20.12.2018. 09.00-10.30 Канцеларија 2 Доц. др Жељко Секулић
XII П12 Поузданост добијених података Четвртак 27.12.2018. 09.00-10.30 Канцеларија 2 Доц. др Жељко Секулић
XIII П13 Мјерење ефикасности тренинга Четвртак 03.01.2019. 09.00-10.30 Канцеларија 2 Доц. др Жељко Секулић
XIV П14 Утврђивање нормативних профила у анализи изведбе Четвртак 10.01.2019. 09.00-10.30 Канцеларија 2 Доц. др Жељко Секулић
XV П15 Колоквијум 2 Четвртак 17.01.2019 09.00-10.30 Канцеларија 2 Доц. др Жељко Секулић

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч - Часова

План и распоред вјежби

Седмица Вјежба Тип вјежбе Тематска јединица      Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Сарадник
I В1 ПВ Уводно предавање     Четвртак 11.10.2018.    10.30-12.00 Канцеларија 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
II В2 ПВ Увод у анализу фудбалских мечева Четвртак 18.10.2018. 10.30-12.00 Канцеларија 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
III В3 ПВ Кориштење ручног система регистровања података Четвртак 25.10.2018. 10.30-12.00

Канцеларија

2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
IV В4 ПВ Видео и компјутерска технологија у анализи мечева Четвртак 01.11.2018. 10.30-12.00

Канцеларија

2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
V В5 ПВ Основне препоруке у анализи мечева Четвртак 08.11.2018. 10.30-12.00 Канцеларија 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
VI В6 ПВ Анализа и презентација резултата Четвртак 15.11.2018. 10.30-12.00 Канцеларија 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
VII В7 ПВ Анализа кретања током игре и консеквенце на тренинг Четвртак 22.11.2018. 10.30-12.00

Канцеларија

2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
VIII В8 ПВ Повезаност меч анализе и стратегије и тактике у фудбалу Четвртак 29.11.2018. 10.30-12.00

Канцеларија

2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
IX В9 ПВ Кориштење индикатора изведбе у анализи Четвртак 06.12.2018. 10.30-12.00 Канцеларија 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
X В10 ПВ Колоквијум 1 Четвртак 13.12.2018. 10.30-12.00 Канцеларија 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
XI В11 ПВ Техничка и тактичка анализа и препоруке за тренинг Четвртак 20.12.2018. 10.30-12.00

Канцеларија

2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
XII В12 ПВ Поузданост добијених података Четвртак 27.12.2018. 10.30-12.00 Канцеларија 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
XIII В13 ПВ Мјерење ефикасности тренинга Четвртак 03.01.2019. 10.30-12.00 Канцеларија 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
XIV В14 ПВ Утврђивање нормативних профила у анализи изведбе Четвртак 10.01.2019. 10.30-12.00 Канцеларија 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
XV В15 ПВ Колоквијум 2 Четвртак 18.01.2019 10.30-12.00 Канцеларија 2

Мр. Саша Марковић, виши асистент

 

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба, Ч - Часова

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство