Општи наставнички одсјек (корекција термина) - Распоред наставе за зимски семестар 4. година

Четврта година – општи наставничкиЧетврта година (корекција термина) - распоред за зимски семестар школске 2018/2019. Године

Дан Вријеме Наставни предмет Одговорни наставници Група Час Мјесто
ПОНЕДЕЉАК

08:00-08:45

08:15-09:00

09:00-09:45

09:45-11:15

09:45-12:00

11.00-13:15

12:15-14:30

14:30-15:15

14.30 –16:00

17:00-18:30

СПОР ПОВР. И РЕХАБ.-те ИЗБ.СП/РЕКР/КОН

ПЛАН. И ПРОГ. У РУКОМЕТУ - вјежбе

ДИЈАГНОСТИКА У РУКОМЕТУ- вјежбе

МЈЕРЕЊА У РУКОМЕТУ- вјежбе

ДИЈАГНОСТИКА У ФУДБАЛУ-теорија

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СПОРТУ

РЕКРЕАТИВНИ МОДЕЛИ – тероија

РЕКРЕАТИВНИ МОДЕЛИ – вјежбе

СПОРТСКА МЕДИЦИНА – теорија

ПЕДАГОШКА ПРАКСА-вјежбе

доц. др Славко Манојловић

доц. др Саша Јовановић

доц. др Саша Јовановић

доц. др Саша Јовановић

доц. др Жељко Секулић

доц. др Бранка Золак Пољашевић

проф. Др Радомир Зрнић

проф. Др Радомир Зрнић

доц. др Весна Палексић

доц. др Душко Лепир

Тр-Ко-Ре

Тренер

Тренер

Тренер

Тренер

Менаџ.

Рекреац

Рекреац

Тр-Кон

Трен-Кон

1

1

1

2

3

3

3

1

2

2

Учионица 2

Велика дворана

Велика дворана

Велика дворана

Учионица 3

Економски факултет

Сала 25

Сала 25

Учионица 6

ОШ Г.С. Раковски

УТОРАК

07:30-09:45

07:45-10:00

09:15-10:00

10:30-12:00

10:00-10:45

08:00-10:15

08:15-09:00

10:00-10:45

11:00-14:00

10.45-11.30

11.45-12.30

12:00-12:45

14:15-16:30

16.00-18.15

18:15-20:30

19.00-20.30

ДИЈАГНОСТИКА У РУКОМЕТУ -теорија

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ У КОШАРЦИ- теорија

ШКОЛСКА СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА- вјежбе

МЈЕРЕЊА У РУКОМЕТУ - теорија

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ У КОШАРЦИ - вјежбе

ДИЈАГНОСТИКА У СПОРТУ-теорија

ДИЈАГНОСТИКА У ФУДБАЛУ-вјежбе

ДИЈАГНОСТИКА И ПЛАНИРАЊЕ У СПОРТСКОЈ РЕКРЕАЦИЈИ- вјежбе

ДИЈАГНОСТИКА И ПЛАНИРАЊЕ У СПОРТСКОЈ РЕКРЕАЦИЈИ-теорија

ПЕДАГОШКА ПРАКСА – теорија

СПОРТ ЛИЦА СА ИНВАЛИД.-теор.ИЗБ СП/ТРЕН/КОНД

СПОРТ ЛИЦА СА ПОС. ПОТРЕБ- теорија ИЗБ

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА У КОШАРЦИ -теорија

МАРКЕТИНГ У СПОРТУ

ПОСЛОВНО КОМУН. У СПОРТУ- ИЗБ МЕН.

ПЕДАГОШКА ПРАКСА - вјежбе

Проф. Др СЛободан Горановић

Проф. Др Игор Вучковић

Доц. др Жељко Вукић

Проф. Др СЛободан Горановић

Проф. Др Игор Вучковић

доц. др Горана Тешановић

В.асс мр Саша Марковић

Доц. др Жељко Вукић

Проф. Др Предраг Драгосављевић

ванр. проф. др Раденко Добраш

доц. др Горан Пашић

доц. др Саша Јовановић

Проф. Др Игор Вучковић

ред. проф. др Перица Мацура

ред. проф. др Перица Мацура

доц. др Душко Лепир

Тренер

Тренер

Рекреац

Тренер

Тренер

Кондиц

Тренер

Рекреац

Рекреац

Тр-Кон

Тр-Ко-Ре

.

Тр-Ко-Ре

Тренер

Менаџ.

Менаџ

Тр-Кон

3

3

1

2

1

3

1

1

4

1

1

1

3

2/1

2/1

2

Учионица 2

Сала 30 - Институт

Сала 25

Учионица 4

Сала 30 - Институт

Учионица 4

Институт

Сала 25

Кабинет 11

Учионица 3

Учионица 6

Учионица 4

Учионица 6

Економски факултет

Економски факултет

Спортски клубови

СРИЈЕДА

08:00-08:45

08:00-08:45

08:30-10:45

8.45-10.15

10:15-12:30

10.30-12.45

11.00-11.45

12:30-14:45

14:45-15:30

13.00-14.30

14:45-15.30

19.00-19.45

19:00-19:45

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА У РУКОМ. - вјежбе

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА У КОШАР. –вјежбе

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА ФУДБАЛА-теор.

ФИТНЕС – теорија

ШКОЛСКА СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА- теори

ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

СПОРТСКА МЕДИЦИНА – вјежбе

ДИЈАГНОСТИКА У КОШАРЦИ - теорија

ДИЈАГНОСТИКА У КОШАРЦИ - вјежбе

РЕКРЕАЦИЈА ПОСЕБНИХ ГРУПА-теорија

РЕКРЕАЦИЈА ПОСЕБНИХ ГРУПА-вјежбе

СПОРТ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ- вјежбе

ИЗБОРНИ СПОРТ/РЕК/КОН

СПОРТ ЛИЦА СА ПОС. ПОТР – ИЗБ - вјежбе

Доц. др Саша Јовановић

Проф. Др Игор Вучковић

Доц. др Жељко Секулић

доц. др Горана Тешановић

доц. др Горана Тешановић

доц. др Тамара Стојановић

в. асист. мр Радмила Убовић

Проф. Др Игор Вучковић

Проф. Др Игор Вучковић

доц. др Саша Јовановић

доц. др Жељко Вукић

доц. др Горан Пашић

доц. др Саша Јовановић

Тренер

Тренер

Тренер

Рекр.

Рекреац

Менаџ.

Трен.Кон

Тренер

Тренер

Рекр.

Рекр.

Тр-Ко-Ре

Тр-Ко-Ре

1

1

3

2

3

3

1

1

3

1

2

1

1

1

Хангар

Велика дворана

Учионица 1

Учионица 6

Канцеларија

Учионица 6

Завод за спортску мед.

Сала 30 - Институт

Сала 30 - Институт

Учионица 6

Сала 25

Спортски клубови

Сала 25 или 26

ЧЕТВРТАК

08:15-09:45

08:30-10:45

11:00-11:46

10:00-11:30

11:30-13:00

13:00-14:30

12.45-17:15

17.15-19:30

16:00-16:45

19:30-21:00

МЈЕРЕЊЕ У СПОРТУ - теорија

ПЛАН. И ПРОГ.ТРЕНИНГА У ФУДБАЛУтеор.

ПЛАН. И ПРОГ.ТРЕНИНГА У ФУДБАЛУ-вјеж

ДИЈАГНОСТИКА У СПОРТУ-вјежбе

МЈЕРЕЊЕ У СПОРТУ - вјежбе

ПЛАН. И ПРОГР. ТРЕНИНГА - вјежбе

МЕНАЏМЕНТ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗ.

МЕНАЏМЕНТ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКАФУДБАЛА-вјежбе

ФИТНЕС - вјежбе

ванр. проф. др Горан Граховац

доц. др Жељко Секулић

в.асс мр Саша Марковић

доц. др Владимир Јаковљевић

доц. др Горан Пашић

доц. др Горан Пашић

ванр. проф. др Слободан Симовић

ванр. проф. др Слободан Симовић

в.асс мр Саша Марковић

доц. др Горана Тешановић

Конд.

Тренер

Тренер

Конд.

Конд.

Конд.

Менаџ.

Менаџ.

Тренер

Рекреац

2

3

1

2

2

2

2/4.

2/1

1

2

Учионица 4

Канцеларија

Фудбалски клуб

Сала 30 - Институт

Сала 30 - Институт

Учионица ...

ФФВиС

ФФВиС

Фудбалски клубови

Сала 28

ПЕТАК

10:45-13:00

12:00-14:15

14:15-16:30

12:00-13:30

13:30-15:00

12:00-13:30

13:30-15:00

ПЛАН. И ПРОГ. ТРЕНИНГА - теорија

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА У РУКОМЕТУ - теор

ПЛАН. И ПРОГ. У РУКОМЕТУ - теорија

МЈЕРЕЊА ФУДБАЛУ – теорија

МЈЕРЕЊА ФУДБАЛУ - вјежбе

МЈЕРЕЊА У КОШАРЦИ- теорија

МЈЕРЕЊА У КОШАРЦИ - вјежбе

ван. проф. др Бојан Гузина

проф. Др Слободан Горановић

проф. Др Слободан Горановић

доц. др Жељко Секулић

в.асс мр Саша Јовановић

Проф. Др Игор Вучковић

Проф. Др Игор Вучковић

Конд.

Тренер

Тренер

Тренер

Тренер

Тренер

Тренер

3

3

3

2

2

2

2

Учионица 6

Учионица 2

Учионица 2

Учионица 3

Велика дворана

Сала 30 - Институт

Сала 30 - Институт

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство