Општи наставнички - четврта година

Распоред за љетни семестар школске 2019/2020.године
општи наставнички четврта годиначетврта година - општи наставнички*промјена термина 19.02.2020

Дан Вријеме Наставни предмет Одговорни наставник Група Час Мјесто одржавања
ПОНЕДJЕЉАК

08:30-11:30

10:00-13:00

10:45-12:15

11:00-14:00

12:30-14:00

14:00-17:00

МОДУЛ АТЛЕТИКА - КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА,

ПРОГРАМИРАЊЕ И КОНТРОЛА ТРЕНИНГА теорија

МОДУЛ СП. ГИМНАСТИКА - КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И КОНТР. ТРЕНИНГА У ГИМНАСТИЦИ – теорија

МОДУЛ КОШАРКА –   КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА,

ПРОГРАМИРАЊЕ И КОНТРОЛА ТРЕНИНГА вјежбе

МОДУЛ ОДБОЈКА - КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА,

ПРОГРАМИРАЊЕ И КОНТРОЛА ТРЕНИНГА теорија

МОДУЛ ФУДБАЛ - КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И КОНТР. ТРЕНИНГА У ФУДБАЛУ – вјежбе

МОДУЛ ОДБОЈКА - ДИЈАГНОСТИКА И СЕЛЕКЦИЈА- теорија

Проф. др Горан Бошњак

Проф. др Снежана Бијелић

Проф. др А. Кукрић

Проф. др Тамара Каралић

В. Асс. ма Саша Марковић

Проф. др Тамара Каралић

  4

4

4

2

4

2

4

Учионица 6/Атлет. сал

Канцеларија

Сала 27

Канцеларија

Велика дворана-Клуб

Канцеларија

УТОРАК

8.00 – 11.00

08:00-09:30

09:30-11:00

08:45-11:45

11:45-12:30

12.30-15.30

МОДУЛ КОШАРКА - ДИЈАГНОСТИКА И СЕЛЕКЦИЈА- теорија

МОДУЛ АТЛЕТИКА - КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА,

ПРОГРАМИРАЊЕ И КОНТРОЛА ТРЕНИНГА - вјежбе

МОДУЛ АТЛЕТИКА - ДИЈАГНОСТИКА И

СЕЛЕКЦИЈА- вјежбе

МОДУЛ ФУДБАЛ - КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И КОНТР. ТРЕНИНГА У ФУДБАЛУ - теорија

ОСНОВЕ МЕНАЏМЕНТА СА МЕН.У СПОРТУ вјежбе

МОДУЛ ФУДБАЛ – ДИЈАГНОСТИКА И СЕЛЕКЦИЈА У ФУДБАЛУ – теорија

Проф. др Игор Вучковић/

Доц. др Горана Тешановић

Доц. др Горана Тешановић

Доц др Жељко Секулић

Проф.др Слободан Симовић

Доц др Жељко Секулић

     

  

СВИ

    

4

2

2

4

1

4

Учионица 6

Учионица 5

Сала 27

Канцеларија

Учионица 4

Канцеларија

СРИЈЕДА

08:00-11:00

12:30-14:00

12.15:13.45

11.00-14.00

10:45-13:45

12.00-13:30

14.00-15.30

15.30-16.15

18:00-19:30

19:30-21:00

МОДУЛ КОШАРКА - КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА,

ПРОГРАМИРАЊЕ И КОНТРОЛА ТРЕНИНГА теорија

МОДУЛ СП. ГИМАНСТИКА - ДИЈАГНОСТИКА И СЕЛЕКЦИЈА- вјежбе

МОДУЛ КОШАРКА - ДИЈАГН. И СЕЛЕКЦИЈА - вјежбе

МОДУЛ АТЛЕТИКА - ДИЈАГНОСТИКА И СЕЛЕКЦИЈА- теорија

МОДУЛ СП. ГИМАНСТИКА - ДИЈАГНОСТИКА И СЕЛЕКЦИЈА- теорија

МОДУЛ ФУДБАЛ – ДИЈАГНОСТИКА И СЕЛЕКЦИЈА У ФУДБАЛУ - вјежбе

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА – теорија

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА – вјежбе

МОДУЛ ОДБОЈКА - КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА,

ПРОГРАМИРАЊЕ И КОНТРОЛА ТРЕНИНГА вјежбе

МОДУЛ ОДБОЈКА - ДИЈАГНОСТИКА И СЕЛЕКЦИЈА - вјежбе

Проф. др А. Кукрић

Проф. др Саша Јовановић

Проф. др Игор Вучковић

Проф. др Владимир Јаковљевић

Проф. др Снежана Бијелић

В.асс. ма Саша Марковић

Проф. др Војводић М..

Проф. др Војводић М.

Проф. др Тамара Каралић

Проф. др Тамара Каралић

СВИ

СВИ

4

2

4

4

2

2

1

2

2

Учионица 5

Гимнастичка сала

Атлетска дворана

Институт

Канцеларија

Институт-клуб

Учионица 4

Учионица 4

Спорт. клубови

Спорт. клубови

ЧЕТВРТАК

10:00-17:00

Накнадно дефинисати термин

МЕТОДИЧКА ПРАКСА – вјежбe

МОДУЛ РУКОМЕТ - КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И КОНТР. ТРЕНИНГА У РУКОМЕТУ – вјежбе

МОДУЛ РУКОМЕТ - ДИЈАГНОСТИКА И СЕЛЕКЦИЈА- вјежбе

Доц. др Душко Лепир

В.асс. ма А. Пајкић

Проф. др Саша Јовановић

Проф. др Саша Јовановић

СВИ

2

2

2

Средње школе
ПЕТАК

08.00-09.30

09.45-10.30

10.45-12.15

12.15-13.00

13:15-14:45

13:15- 16:15

16:30-19:30

ОСНОВЕ МЕНАЏМЕНТА СА МЕН. У СПОРТУ теориjа

МЕТОДИЧКА ПРАКСА - теорија

КИНЕЗИОМЕТРИЈА И ДИПЛОМСКИ РАД - теорија

КИНЕЗИОМЕТРИЈА И ДИПЛОМСКИ РАД вјежбе

МОДУЛ СП. ГИМНАСТИКА - КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И КОНТР. ТРЕНИНГА У ГИМНАСТИЦИ – вјежбе

МОДУЛ РУКОМЕТ - КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА И КОНТР. ТРЕНИНГА У РУКОМЕТУ – теорија

МОДУЛ РУКОМЕТ - ДИЈАГНОСТИКА И СЕЛЕКЦИЈА- теорија

Проф.др Слободан Симовић

Проф.др Раденко Добраш/ Доц. Др Душко Лепир

Проф. др Војводић М.

Проф. др Војводић М.

Проф. др Саша Јовановић

Проф. др Слободан Горановић

Проф. др Слободан Горановић

СВИ

СВИ

СВИ

СВИ

2

1

2

1

2

4

4

Учионица 4

Учионица 4

Учионица 4

Учионица 4

Велика дворана

Канцеларија

Канцеларија

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство