Мастер студиј, општи наставнички одсјек - испитни рокови

Факултет физичког васпитања и спорта
Универзитета у Бањој Луци
МАСТЕР СТУДИЈ
ОПШТИ НАСТАВНИЧКИ

ИСПИТНИ РОКОВИ 2017.г.

Датум Вријеме Наставник ПРЕДМЕТ
13.06.
04.07.
30.08.
25.09.
9:00 Проф.др Петар Павловић Научне теорије у спорту
08.06. 9:00
Економски фaкултет
Доц.др Бранка Пољашевић Золак Међународни менаџмент људских ресурса
22.06.
07.07.
25.08.
11.09.
25.09.
11:00 Проф.др Снежана Бијелић Тренажна технологија у раду са млађим узрасним категоријама
Базични спортови
Предшколски и школски спорт
29.06.
13.07.
29.08.
12.09.
28.09.
9:00 Проф. др Раденко Добраш Теорија и методика физичког васпитања и спорта
Примјењена истраживања у физичком васпитању
Методика физичког васпитања и спорта у високом образовању
12.06.
11.07.
12.09.
26.09.
10:00 Проф. др Михајло Мијановић
Проф. др Миленко Војводић
Методологија истраживања у спорту
04.07.
11.07.
23.08.
13.09.
27.09.
11:00 Доц. др Александар Кукрић Примијењена биомеханика
14.06.
21.06.
06.09.
20.09.
11:00 Проф. др Горан Граховац Индивидуални спортови
16.06.
07.07.
25.08.
15.09.
23.09.
9:00 Проф. др Слободан Горановић Колективни спортови
16.06.
30.06.
01.09.
14.09.
26.09.
12:00 Проф. др Слободан Симовић Савремени менаџмент у спорту
20.06.
04.07.
12:00 на
Екон.факултету
Проф. др Перица Мацура Савремени маркетинг у спорту
22.06.
04.07.
29.08.
12.09.
20.09.
13:00
12:00
Доц. др Душанка Бундало Информатичке технологије у спорту
19.06.
27.06.
28.08.
05.09.
19.09.
10:00
11:00
Проф. др Сања Радетић Ловрић Истраживања у примјењеној психологији спорта
22.06.
06.07.
31.08.
07.09.
28.09.
11:00 Проф. др Душко Вејновић Истраживања у примјењеној социологији спорта
19.06.
30.06.
25.08.
15.09.
29.09.
11:30 Проф.др Игор Вучковић Примјењена истраживања у спорту
12.06.
29.06.
30.08.
11.09.
11:00 Проф .др Радомир Зрнић Дијагностика у рекреацији
13.06.
04.07.
22.08.
05.09.
26.09.
10:00 Проф. др Предраг Драгосављевић Планирање и програмирање у рекреацији
19.06.
29.06.
23.08.
06.09.
20.09.
11:00 Доц. др Жељко Секулић Дијагностика у спорту II
26.06.
29.08.
13.09.
18.09.
11:00 Проф. др Бојан Гузина Планирање и програмирање у спорту
16.06.
30.06
01.09.
14.09.
26.09.
12:00 Проф. др Слободан Симовић Истраживање у менаџменту у спорту

Продекан за наставу
Проф. др Раденко Добраш, с.р.

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство