Мастер студиј, одсјек спорта - испитни рокови

Факултет физичког васпитања и спорта
Универзитета у Бањој Луци
МАСТЕР СТУДИЈ
СПОРТ

ИСПИТНИ РОКОВИ 2017.г.

Датум Вријеме Наставник ПРЕДМЕТ

14.06.
27.06.
29.08.
13.09.
11:00 Проф.др Миленко Војводић Статистика у спорту
08.06. 9:00 на Економском факултету Доц.др Бранка Пољашевић Золак Менаџмент људских ресурса у спорту
22.06.
06.07.
31.08.
07.09.
28.09.
11:00 Проф.др Душко Вејновић Социологија спорта
29.06.
13.07.
29.08.
12.09.
28.09
9:00 Проф. др Петар Павловић Олимпијско васпитање и образовање
16.06.
30.06.
01.09.
14.09.
26.09.
12:00 Проф. др Слободан Симовић Улога менаџмента спорта у развоју туризма
21.06.
05.07.
23.08.
13.09.
27.09.
13:00 Доц. др Владимир Јаковљевић Савремене технологије у спорту
14.06.
28.06.
30.08.
13.09.
27.09.
11:00 Проф. др Борко Петровић
Проф. др Горан Бошњак
Теорија и технологија кондиционе припреме у спорту
16.06.
30.06.
01.09.
15.09.
27.09.
12:00 Проф. др Александар Јаковљевић Суплементација у спорту
26.06.
22.08.
29.08.
26.09.
12:00 Проф. др Топлица Стојановић
Проф. др Слободан Горановић
Аналитика и дијагностик у спорту
Проф. др Топлица Стојановић Примјењена истраживања у колективним спортовима
14.06.
28.06.
30.08.
14.09.
28.09.
10:00 Доц. др Адриана Љубојевић
Проф. др Снежана Бијелић
Примјењена истраживања у индивидуалним спортовима
26.06.
22.08.
04.09.
24.09.
12:00 Проф. др Топлица Стојановић Управљање процесом тренинга и такмичења
15.06. 9:00
Медицински факултет
Проф. др Ненад Понорац Медицинске науке у спорту
15.06.
06.07.
31.08.
14.09.
19.09.
15:00 Проф. др Славица Јандрић Кинезитерапија код спортских повреда
Кинезитерапија неуромишићних обољења

Продекан за наставу
Проф. др Раденко Добраш, с.р.

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство