Мастер студиј, одсјек спорта - испитни рокови

Факултет физичког васпитања и спорта
Универзитета у Бањој Луци
МАСТЕР СТУДИЈ
СПОРТ

ОДСЈЕК СПОРТА

Термини рокова

 1. Јануарско-фебруарски испитни рок 2 термина у интервалу од 22.01.2018. године до 16.02.2018. године
 2. Априлски испитни рок у 1 термин у интервалу од 16.04.2018. године до 27.04.2018. године
 3. Јунско-јулски испитни рок 2 термина у интервалу од 11.06.2018. године до 13.07.2018. године
 4. Септембарски испитни рок 2 термина у интервалу од 20.08.2018. године до 14.09.2018. године
 5. Октобарски испитни рок 1 термин у интервалу од 17.09.2018. године до 02.10.2018. године
Предмет Одговорни наставник

Јануарско-фебруарски испитни рок 2 термина у интервалу од 22.01.2018. године до 16.02.2018. године

 

Априлски испитни рок у 1 термин у интервалу од 16.04.2018. године до 27.04.2018. године

 

Јунско-јулски испитни рок 2 термина у интервалу од 11.06.2018. године до 13.07.2018. године

 

Септембарски испитни рок 2 термина у интервалу од 20.08.2018. године до 14.09.2018. године

 

Октобарски испитни рок 1 термин у интервалу од 17.09.2018. године до 02.10.2018. године

 

СТАТИСТИКА У СПОРТУ

 

Проф. др Миленко Војводић 25.01.2018 у 13:00 часова 14.02.2018 у 13:00 часова 20.04.2018 у 13:00 часова 13.06.2018 у 13:00 часова 27.06.2018 у 13:00 часова 13.09.2018 у 13:00 часова - 27.09.2018 у 13:00 часова
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА У СПОРТУ 26.01.2018 у 13:00 часова 15.02.2018 у 13:00 часова 19.04.2018 у 13:00 часова 14.06.2018 у 13:00 часова 28.06.2018 у 13:00 часова 14.09.2018 у 13:00 часова - 28.09.2018 у 13:00 часова
ИЗРАДА ЗАВРШНОГ (МАСТЕР) РАДА 25.01.2018 у 13:00 часова 14.02.2018 у 13:00 часова 20.04.2018 у 13:00 часова 13.06.2018 у 13:00 часова 27.06.2018 у 13:00 часова 13.09.2018 у 13:00 часова - 27.09.2018 у 13:00 часова
АНТРОПОЛОГИЈА СПОРТА Проф. др Раденко Добраш
МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СПОРТУ Доц. др Бранка Пољашевић-Золак

31.01.2018.

у 17:00 часова

14.02.2018. у 17:00 часова 26.04.2018. у 17:00 часова 26.06.2018. у 17:00 часова 10.07.2018. у 17:00 часова 30.08.2018. у 17:00 часова 13.09.2018. у 17:00 часова 27.09.2018. у 17:00 часова
МЕНАЏЕРСКЕ ВЈЕШТИНЕ

31.01.2018.

у 17:00 часова

14.02.2018. у 17:00 часова 26.04.2018. у 17:00 часова 26.06.2018. у 17:00 часова 10.07.2018. у 17:00 часова 30.08.2018. у 17:00 часова 13.09.2018. у 17:00 часова 27.09.2018. у 17:00 часова
СОЦИОЛОГИЈА СПОРТА Проф. др Душко Вејновић 01.2.2018. у 12:00 часова 16.2.2018. у 12:00 часова 25.4.2018. у 12:00 часова 29.6.2018. у 12:00 часова 13.7.2018. у 12:00 часова 14.9.2018. у 12:00 часова - 02.10.2018. у 12:00 часова
ПОСЛОВНА КУЛТУРА И ЕТИКА У СПОРТУ
ОЛИМПИЈСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Проф. др Петар Павловић 24.01. у 11:00 часова 07.02. у 11:00 часова 18.04. у 11:00 часова 13.06. у 11:00 часова 04.07. у 11:00 часова 22.08. у 11:00 часова - 17.09. у 11:00 часова
НАУЧНЕ ТЕОРИЈЕ У СПОРТУ 24.01. у 11:00 часова 07.02. у 11:00 часова 18.04. у 11:00 часова 13.06. у 11:00 часова 04.07. у 11:00 часова 22.08. у 11:00 часова - 17.09. у 11:00 часова
УЛОГА МЕНАЏМЕНТА СПОРТА У
РАЗВОЈУ ТУРИЗМА
Проф. др Слободан Симовић

09.02. 2018. године у 11.00 часова

 

23.02. 2018. године у 11.00 часова

 

20.04. 2018. године у 11.00 часова

 

22.06. 2018. године у 11.00 часова

 

06.07. 2018. године у 11.00 часова

 

31.08. 2018. године у 11.00 часова

 

14.09. 2018. године у 11.00 часова

 

-
СТРАТЕШКИ МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ
САВРЕМЕНА ОРГАНИУЗАЦИЈА У СПОРТУ
ВОЂЕЊЕ И МОТИВИСАЊЕ ЉУДИ У СПОРТУ
ИЗРАДА ЗАВРШНОГ (МАСТЕР) РАДА
САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У
СПОРТУ
Доц. др Владимир Јаковљевић

25.01.

у 12:00 часова

16.02. у 12:00 часова 19.04. у 12:00 часова 14.06. у 12:00 часова 05.07. у 12:00 часова

23.08. у

12:00 часова

06.09. у

12:00 часова

20.09. у

12:00 часова

УПРАВЉАЊЕ КИНЕЗИОЛОШКИМ ТРАНФОРМАЦИЈАМА Проф. др Горан Бошњак
ТРЕНАЖНА ТЕХНОЛОГИЈА У РАДУ СА МАЛАЂИМ УЗРАСНИМ КАТЕГОРИЈАМА
ТЕОРИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА КОНДИЦИОНЕ ПРИПРЕМЕ У СПОРТУ
МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ У СПОРТУ Проф. др Ненад Понорац 05.02 у 09:00 часова
на Медицинаком Факултету
19.02. у 09:00 часова
на Медицинаком Факултету
ТЕОРИЈА СПОРТСКОГ ТРЕНИНГА Проф. др Бојан Гузина 29.01. у 10.00 часова 09.02. у 10.00 часова 16.04. у 10.00 часова 11.06. у 10.00 часова 20.06. у 10.00 часова 03.09. у 10.00 часова 14.09. у 10.00 часова 01.10. у 10.00 часова
ПРЕВЕНЦИЈА ТЈЕЛЕСНИХ ДЕФОРМИТЕТА Проф. др Славица Јандрић
ШКОЛСКА СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА Доц. др Саша Јовановић 22.01. у 10:00 часова 02.02. у 10:00 часова 20.04. у 10:00 часова 12.06. у 10:00 часова 22.06. у 10:00 часова 10.09. у 10:00 часова - 21.09. у 10:00 часова
УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ ТРЕНИНГА И ТАКМИЧЕЊА Проф. др Топлица Стојановић
АНАЛИТИКА И ДИЈАГНОСТИКА У СПОРТУ
ПРИМЈЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА У КОЛЕКТИВНИМ СПОРТОВИМА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СТРУКЕ Маја Мандић 08.02.2018. у 14:00 часова 22.02.2018. у 14:00 часова 26.04.2018. у 14:00 часова 14.06.2018. у 14:00 часова 27.06.2018. у 14:00 часова 06.09.2018. у 14:00 часова - 20.09.2018. у 14:00 часова
ЕНГЛЕСКИ У МЕНАЏМЕНТУ
ПРИМЈЕЊЕНА БИОМЕХАНИКА У СПОРТУ Доц. др Александар Кукрић 25.01.2018. у 13:00 часова 15.02.2018. у 13:00 часова 19.04.2018. у 13:00 часова 14.06.2018. у 13:00 часова 06.07. 2018. у 13:00 часова 30.08.2018. у 13:00 часова 13.09.2018. у 13:00 часова 20.09.2018. у 13:00 часова
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У СПОРТУ Проф. др Душанка Бундало 31.01.2018. у 13:00 часова 14.02.2018. у 13:00 часова 25.04.2018. у 13:00 часова 20.06.2018. у 13:00 часова 04.07.2018. у 13:00 часова 29.08.2018. у 13:00 часова 12.09.2018. у 13:00 часова 26.09.2018. у 13:00 часова
ПСИХОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА У СПОРТУ Проф. др Сања Радетић-Ловрић 01.02.2018. у 11:00 часова 14.02. 2018. у 11:00 часова 26.04. 2018. у 11:00 часова 13.06. 2018. у 11:00 часова 29.06. 2018. у 11:00 часова 28.08. 2018. у 11:00 часова 10.09. 2018. у 11:00 часова 24.09. 2018. у 11:00 часова
ИСТРАЖИВАЊЕ МАРКЕТИНГА У СПОРТУ Проф. др Перица Мацура 30. 01. у 17:00 часова Економски факултет (кабинет 203) 13.02. у 17:00 часова Економски факултет (кабинет 203) 17.04. у 17:00 часова Економски факултет (кабинет 203) 12.06. у 17:00 часова Економски факултет (кабинет 203) 03.07. у 17:00 часова Економски факултет (кабинет 203) 28.08. у 17:00 часова Економски факултет (кабинет 203) 11. 09. у 17:00 часова Економски факултет (кабинет 203) 25.09. у 17:00 часова Економски факултет (кабинет 203)
КОНТРОЛА СПОРТСКИХ ФУНКЦИЈА И ПРОЦЕСА Доц. др Игор Тодоровић 24.01.2018 у 09:00 часова 07.02.2018 у 09:00 часова 17.04.2018 у 09:00 часова 12.06.2018 у 09:00 часова 26.06.2018 у 09:00 часова 21.08.2018 у 09:00 часова - 18.09.2018 у 09:00 часова
МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У МЕНАЏМЕНТУ
МЕНАЏМЕНТ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
СУПЛЕМЕНТАЦИЈА У СПОРТУ Проф. др Александар Јаковљевић
ПРИМЈЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА У ИНДИВИДУАЛНИМ СПОРТОВИМА Проф. др Адриана Љубојевић 22.01.2018. у 11.00 часова 01.02.2018. у 11.00 часова 16.04.2018. у 11.00 часова 11.06.2018. у 11.00 часова 13.07.2018. у 11.00 часова 13.09.2018. у 11.00 часова - 01.10.2018. у 11.00 часова
ЕКОНОМИКА У СПОРТУ Доц. др Тамара Стојановић 31.01.2018 у 09:00 часова Пољопривредни факултет (кабинет 44) 14.02.2018 у 09:00 часова Пољопривредни факултет (кабинет 44) 29.04.2018 у 09:00 часова Пољопривредни факултет (кабинет 44) 20.06.2018 у 09:00 часова Пољопривредни факултет (кабинет 44) 06.06.2018 у 09:00 часова Пољопривредни факултет (кабинет 44) 30.08.2018 у 09:00 часова Пољопривредни факултет (кабинет 44) 13.09.2018 у 09:00 часова Пољопривредни факултет (кабинет 44) 27.09.2018 у 09:00 часова Пољопривредни факултет (кабинет 44)


Продекан за наставу
Проф. др Раденко Добраш, с.р.

Контакт информације


 • Универзитетски град
  Булевар војводе Петра Бојовића 1А
  78000 Бања Лука

 • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

 • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

 • +387 (0)51 312-607 секретар

 • +387 (0)51 312-281 рачуноводство