Други циклус студија - наставни план и програм

 

 

СЕМЕСТАР I

Ред.бр

Наставни предмет

Обавезни/изборни Предавања Вјежбе Семинарски СУМАРНО СУМАРНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ Резултат ЕСПБ
Предавања Вјежби Семинарски Контакт Оптерећење
1 Теорија и методика физичког васпитања и спорта о 4 1 - 60 15 - 75 200 7
2 Примјењена истраживања у физичком васпитању о 2 2 - 30 30 - 60 134 6
3 Методологија истраж. у спорту и физичком васпитању о 3 2 - 45 30 - 95 234 7
4 Научне теорије у спорту о 4 1 - 60 15 - 75 200 6
5 Изборни предмети (бира се један од наведених изборних предмета)
5 Примјењена биомеханика и 2 2 - 30 30 - 60 134 4
5 Базични спортови II и 2 2 - 30 30 - 60 134 4
5 Индивидуални спортови и 2 2 - 30 30 - 60 134 4
5 Колективни спортови и 2 2 - 30 30 - 60 134 4
5 Савремени менаџмент у спорту и 2 2 - 30 30 - 60 134 4
5 Савремени маркетинг у спорту и 2 2 - 30 30 - 60 134 4
5 Информатичке технологије у спорту и 2 2 - 30 30 - 60 134 4
5 Истраживања у примјењеној психологији спорта и 2 2 - 30 30 - 60 134 4
5 Истраживања у примјењеној социологији спорта и 2 2 - 30 30 - 60 134 4
СУМАРНО 15 8 - 225 120 - 345 816 30
23 345

 

СЕМЕСТАР II

Ред.бр

Наставни предмет

Обавезни/изборни Предавања Вјежбе Семинарски СУМАРНО СУМАРНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ Резултат ЕСПБ
Предавања Вјежби Семинарски Контакт Оптерећење
1 Примјењена истраживања у спорту о 2 2 - 30 30 - 60 134 4
2 Методика физичког васпитања и спорта у високом образовању о 3 2 - 45 30 - 75 200 5
3 Предшколски  и  школски спорт о 4 2 - 60 30 - 90 234 4
4 Израда завршног (магистарског) рада другог циклуса о - - - - - - - - 12
Студент бира један од три понуђена модула (рекреација, спорт, менаџмент)
Изборни модул рекреација
5 Дијагностика у рекреацији и 2 1 - 30 15 - 45 100 3
6 Планирање и програмирање у рекреацији и 2 - - 30 - - 30 67 2
Изборни модул спорт
5 Дијагностика у спорту II и 2 1 - 30 15 - 45 100 3
6 Планирање и програмирање у спорту и 2 - - 30 - - 30 67 2
Изборни модул менаџмент
5 Истраживања у менаџменту у спорту и 2 1 - 30 15 - 45 100 3
6 Међународни менаџмент људских ресурса и 2 - - 30 - - 30 67 2
СУМАРНО 13 7 - 195 105 - 300 735 30
20 300

 

 

 

СЕМЕСТАР I

Ред.брНаставни предметО/ИПВУкупноЕСПБ
1. Статистика у спорту О 3 2 5 6,75 7,0
2. Антропологија спорта О 3 2 5 6,75 7,0
3. Менаџмент људских ресурса у спорту О 4 1 5 6,19 6,0
4. Социологија спортa О 2 1 3 3,94 4,0
5.*

Олимпијско васпитање и образовање

Улога менџамента спорта у развоју туризма

Савремене технологије у спорту

И 2 2 4 5,63 6,0
  УКУПНО   14 8 22 29,26 30,0

* Студент бира један од два понуђена изборна предмета

 

СЕМЕСТАР II

Ред.брНаставни предметО/ИПВУкупноЕСПБ
1. Методолигија истраживања у спорту О 2 2 4 6,19 6,0
2. Научне теорије у спорту О 4 1 5 6,19 6,0
3. Управљање кинезиолошким транформацијама О 3 2 5 6,75 7,0
4. Медицинске науке у спорту О 3 2 5 6,75 7,0
5.*

Теорија спортског тренинга

Eкономика у спорту

Превенција тјелесних деформитета

Школска рекреација

И 2 1 3 3,94 4.0
  УКУПНО   14 8 22 29,82 30,0

* Студент бира један од два понуђена изборна предмета

 

СЕМЕСТАР III (УСМЈЕРЕЊЕ СПОРТ)

Ред.брНаставни предметО/ИПВУкупноЕСПБ
1. Теорија и технологија кондиционе припреме у спорту О 2 2 4 5,63 6,0
2. Суплементација у спорту О 2 1 3 3,94 4,0
3. Аналитика и дијагностика у спорту О 2 2 4 5,63 6,0
4. Израда завршног (мастер) рада О 3 4 7 10,13 10,0
5.*

Примјењена истраживања у колективним спортовима

Примјењена истраживања у индивидуалним спортовима

И 2 1 3 3,94 4,0
  УКУПНО   11 10 21 29,27 30,0

* Студент бира један од два понуђена изборна предмета

 

СЕМЕСТАР III (УСМЈЕРЕЊЕ МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ)

Ред.брНаставни предметО/ИПВУкупноЕСПБ
1. Старешки менаџмент у спорту О 3 2 5 6,75 7,0
2. Истраживање маркетинга у спорту О 3 2 5 6.75 7,0
3. Контрола спортских функција и процеса О 3 1 4 5.06 5,0
4. Савремена организација спортa О 3 2 5 6,75 7,0
5.*

Енглески у менаџменту

Пословна култура и етика у спорту

И 2 1 3 3,94 4,0
  УКУПНО   14 8 22 29,25 30,0

* Студент бира један од два понуђена изборна предмета

 

СЕМЕСТАР III (УСМЈЕРЕЊЕ РЕКРЕАЦИЈА)

Ред.брНаставни предметО/ИПВУкупноЕСПБ
1. Методика спортске рекреације у слободном времену О 3 2 5 6,75 7,0
2. Спортска рекреација и рехабилитација О 2 2 4 5,63 6,0
3. Физичка активност – здравље и хроничне болести О 3 2 5 6,75 7,0
4. Рекреација треће доби О 2 2 4 5,63 6,0
5.*

Здравствена физичка способност

Социологија слободног времена

И 2 1 3 3,94 4.0
  УКУПНО   12 9 21 28,70 30,0

* Студент бира један од два понуђена изборна предмета

 

СЕМЕСТАР III (УСМЈЕРЕЊЕ КИНЕЗИТЕРАПИЈА)

Ред.брНаставни предметО/ИПВУкупноЕСПБ
1. Функционална анатомија локомоторног система О 2 1 3 3,94 4,0
2. Дијагностика спортских повреда О 3 2 5 6,75 7,0
3. Кинезиометрија О 3 2 5 6,75 7,0
4. Општа кинезитерапија О 3 2 5 6,75 7,0
5.*

Физикална терапија и спорт

Ергономија

И 3 1 4 5,06 5,0
  УКУПНО   14 8 22 29,25 30,0

* Студент бира један од два понуђена изборна предмета

 

СЕМЕСТАР IV (УСМЈЕРЕЊЕ СПОРТ)

Ред.брНаставни предметО/ИПВУкупноЕСПБ
1. Управљање процесом тренинга и такмичења О 4 2 6 7,88 8,0
2. Тренажна технологија у раду са млађим узрасним категоријама О 3 2 5 6,75 7,0
3. Енглески језик струке О 2 1 3 3,94 4,0
4. Примјењена биомеханика у спорту О 3 2 5 6,75 7,0
5.*

Информациони системи у спорту

Психолошка истраживања у спорту

И 2 1 3 3,94 4,0
  УКУПНО   14 8 22 29,24 30,0

* Студент бира један од два понуђена изборна предмета

 

СЕМЕСТАР IV (УСМЈЕРЕЊЕ МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ)

Ред.брНаставни предметО/ИПВУкупноЕСПБ
1. Методологија научних истраживања у менаџменту О 3 2 6 6,75 7,0
2. Вођење и мотивисање људи у спорту О 3 1 4 5,06 5,0
3. Менаџерске вјештине О 2 1 4 3,94 4,0
4. Израда завршног (мастер) рада О 3 4 7 10,13 10,0
5.*

Предузетнички менаџмент у спорту

Менаџмент спортских објеката

И 2 1 3 3,94 4,0
  УКУПНО   13 9 22 29,82 30,0

* Студент бира један од два понуђена изборна предмета

 

СЕМЕСТАР IV (УСМЈЕРЕЊЕ РЕКРЕАЦИЈА)

Ред.брНаставни предметО/ИПВУкупноЕСПБ
1. Методика спортске рекреације изван мјеста становања О 2 2 4 5,63 6,0
2. Анимација у туризму О 2 1 3 3,94 4,0
3. Дијагностика ипрoгностика у спорткој рекреацији О 2 2 4 5,63 6,0
4. Израда завршног (мастер) рада О 3 4 7 10,13 10,0
5.*

Енглески језик струке

Рекреација посебних група

И 2 1 3 3,94 4,0
  УКУПНО   11 10 21 29,27 30,0

* Студент бира један од два понуђена изборна предмета

 

СЕМЕСТАР IV (УСМЈЕРЕЊЕ КИНЕЗИТЕРАПИЈА)

Ред.брНаставни предметО/ИПВУкупноЕСПБ
1. Кинезитерапија код спортских повреда О 2 2 4 5,63 6,0
2. Кинезитерапија деформитета кичменог стуба и грудног коша О 2 2 5 5,63 6,0
3. Кинезитерапија у реуматологији О 2 1 3 3,94 4,0
4. Израда завршног (мастер) рада О 3 4 7 10,13 10,0
5.*

Кинезитерапија неуромишићних обољења

Примјењена истраживања у кинезитерапији, физикалној терапији и ергономији

И 2 1 3 3,94 4,0
  УКУПНО   11 10 21 29,27 30,0

* Студент бира један од два понуђена изборна предмета

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство