Други циклус студија - наставни план и програм


 

СЕМЕСТАР I

Ред.бр Наставни предмет О/И П В Укупно ЕСПБ
1. Теорија и методика физичког васпитања и спорта О 4 1 5 7
2. Примјењена истраживања у физичком васпитању О 2 2 4 6
3. Методологија истраживања у спорту О 3 2 5 7
4. Научне теорије у спорту О 4 1 5 6
5. Примјењена биомеханика И 2 2 4 4
6. Базични спортови II И 2 2 4 4
7. Индивидуални спортови И 2 2 4 4
8. Колективни спортови И 2 2 4 4
9. Савремени менаџмент у спорту И 2 2 4 4
10. Савремени маркетинг у спорту И 2 2 4 4
11. Информатичке технологије у спорту И 2 2 4 4
12. Истраживања у примјењеној психологији спорта И 2 2 4 4
13. Истраживања у примјењеној социологији спорта И 2

2

4 4
  УКУПНО   15 8 23 30

* Студент бира један изборни предмет

 

СЕМЕСТАР II

Ред.бр Наставни предмет О/И П В Укупно ЕСПБ
1. Примјењена истраживања у спорту О 2 2 4 4
2. Методика физичког васпитања и спорта у високом образовању О 3 2 5 5
3. Предшколски и школски спорт О 4 2 6 4
4. а* Дијагностика у рекреацији И 2 1 3 3
5.а Планирање и програмирање у рекреацији И 2 - 2 2
6.б* Дијагностика у спорту II И 2 1 3 3
7.б Планирање и програмирање у спорту И 2 - 2 2
8. в* Истраживања у менаџменту у спорту И 2 1 3 3
9. в Међународни менаџмент људских ресурса И 2 - 2 2
10. Израда магистарског рада О - - - 12
  УКУПНО   13 7 20 30

* Студент бира један модул са два предемета (а,6,в)
П: предавања В: вјежбе

 

 

СЕМЕСТАР I

Ред.бр Наставни предмет О/И П В Укупно ЕСПБ
1. Статистика у спорту О 3 2 5 6,75 7,0
2. Антропологија спорта О 3 2 5 6,75 7,0
3. Менаџмент људских ресурса у спорту О 4 1 5 6,19 6,0
4. Социологија спортa О 2 1 3 3,94 4,0
5.*

Олимпијско васпитање и образовање

Улога менџамента спорта у развоју туризма

Савремене технологије у спорту

И 2 2 4 5,63 6,0
  УКУПНО   14 8 22 29,26 30,0

* Студент бира један од два понуђена изборна предмета

 

СЕМЕСТАР II

Ред.бр Наставни предмет О/И П В Укупно ЕСПБ
1. Методолигија истраживања у спорту О 2 2 4 6,19 6,0
2. Научне теорије у спорту О 4 1 5 6,19 6,0
3. Управљање кинезиолошким транформацијама О 3 2 5 6,75 7,0
4. Медицинске науке у спорту О 3 2 5 6,75 7,0
5.*

Теорија спортског тренинга

Eкономика у спорту

Превенција тјелесних деформитета

Школска рекреација

И 2 1 3 3,94 4.0
  УКУПНО   14 8 22 29,82 30,0

* Студент бира један од два понуђена изборна предмета

 

СЕМЕСТАР III (УСМЈЕРЕЊЕ СПОРТ)

Ред.бр Наставни предмет О/И П В Укупно ЕСПБ
1. Теорија и технологија кондиционе припреме у спорту О 2 2 4 5,63 6,0
2. Суплементација у спорту О 2 1 3 3,94 4,0
3. Аналитика и дијагностика у спорту О 2 2 4 5,63 6,0
4. Израда завршног (мастер) рада О 3 4 7 10,13 10,0
5.*

Примјењена истраживања у колективним спортовима

Примјењена истраживања у индивидуалним спортовима

И 2 1 3 3,94 4,0
  УКУПНО   11 10 21 29,27 30,0

* Студент бира један од два понуђена изборна предмета

 

СЕМЕСТАР III (УСМЈЕРЕЊЕ МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ)

Ред.бр Наставни предмет О/И П В Укупно ЕСПБ
1. Старешки менаџмент у спорту О 3 2 5 6,75 7,0
2. Истраживање маркетинга у спорту О 3 2 5 6.75 7,0
3. Контрола спортских функција и процеса О 3 1 4 5.06 5,0
4. Савремена организација спортa О 3 2 5 6,75 7,0
5.*

Енглески у менаџменту

Пословна култура и етика у спорту

И 2 1 3 3,94 4,0
  УКУПНО   14 8 22 29,25 30,0

* Студент бира један од два понуђена изборна предмета

 

СЕМЕСТАР III (УСМЈЕРЕЊЕ РЕКРЕАЦИЈА)

Ред.бр Наставни предмет О/И П В Укупно ЕСПБ
1. Методика спортске рекреације у слободном времену О 3 2 5 6,75 7,0
2. Спортска рекреација и рехабилитација О 2 2 4 5,63 6,0
3. Физичка активност – здравље и хроничне болести О 3 2 5 6,75 7,0
4. Рекреација треће доби О 2 2 4 5,63 6,0
5.*

Здравствена физичка способност

Социологија слободног времена

И 2 1 3 3,94 4.0
  УКУПНО   12 9 21 28,70 30,0

* Студент бира један од два понуђена изборна предмета

 

СЕМЕСТАР III (УСМЈЕРЕЊЕ КИНЕЗИТЕРАПИЈА)

Ред.бр Наставни предмет О/И П В Укупно ЕСПБ
1. Функционална анатомија локомоторног система О 2 1 3 3,94 4,0
2. Дијагностика спортских повреда О 3 2 5 6,75 7,0
3. Кинезиометрија О 3 2 5 6,75 7,0
4. Општа кинезитерапија О 3 2 5 6,75 7,0
5.*

Физикална терапија и спорт

Ергономија

И 3 1 4 5,06 5,0
  УКУПНО   14 8 22 29,25 30,0

* Студент бира један од два понуђена изборна предмета

 

СЕМЕСТАР IV (УСМЈЕРЕЊЕ СПОРТ)

Ред.бр Наставни предмет О/И П В Укупно ЕСПБ
1. Управљање процесом тренинга и такмичења О 4 2 6 7,88 8,0
2. Тренажна технологија у раду са млађим узрасним категоријама О 3 2 5 6,75 7,0
3. Енглески језик струке О 2 1 3 3,94 4,0
4. Примјењена биомеханика у спорту О 3 2 5 6,75 7,0
5.*

Информациони системи у спорту

Психолошка истраживања у спорту

И 2 1 3 3,94 4,0
  УКУПНО   14 8 22 29,24 30,0

* Студент бира један од два понуђена изборна предмета

 

СЕМЕСТАР IV (УСМЈЕРЕЊЕ МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ)

Ред.бр Наставни предмет О/И П В Укупно ЕСПБ
1. Методологија научних истраживања у менаџменту О 3 2 6 6,75 7,0
2. Вођење и мотивисање људи у спорту О 3 1 4 5,06 5,0
3. Менаџерске вјештине О 2 1 4 3,94 4,0
4. Израда завршног (мастер) рада О 3 4 7 10,13 10,0
5.*

Предузетнички менаџмент у спорту

Менаџмент спортских објеката

И 2 1 3 3,94 4,0
  УКУПНО   13 9 22 29,82 30,0

* Студент бира један од два понуђена изборна предмета

 

СЕМЕСТАР IV (УСМЈЕРЕЊЕ РЕКРЕАЦИЈА)

Ред.бр Наставни предмет О/И П В Укупно ЕСПБ
1. Методика спортске рекреације изван мјеста становања О 2 2 4 5,63 6,0
2. Анимација у туризму О 2 1 3 3,94 4,0
3. Дијагностика ипрoгностика у спорткој рекреацији О 2 2 4 5,63 6,0
4. Израда завршног (мастер) рада О 3 4 7 10,13 10,0
5.*

Енглески језик струке

Рекреација посебних група

И 2 1 3 3,94 4,0
  УКУПНО   11 10 21 29,27 30,0

* Студент бира један од два понуђена изборна предмета

 

СЕМЕСТАР IV (УСМЈЕРЕЊЕ КИНЕЗИТЕРАПИЈА)

Ред.бр Наставни предмет О/И П В Укупно ЕСПБ
1. Кинезитерапија код спортских повреда О 2 2 4 5,63 6,0
2. Кинезитерапија деформитета кичменог стуба и грудног коша О 2 2 5 5,63 6,0
3. Кинезитерапија у реуматологији О 2 1 3 3,94 4,0
4. Израда завршног (мастер) рада О 3 4 7 10,13 10,0
5.*

Кинезитерапија неуромишићних обољења

Примјењена истраживања у кинезитерапији, физикалној терапији и ергономији

И 2 1 3 3,94 4,0
  УКУПНО   11 10 21 29,27 30,0

* Студент бира један од два понуђена изборна предмета

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство