Upis nove generacije studenata u školskoj 2020/2021.

Prvi ciklus studija

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci u akademskoj 2020/2021. godini upisuje studente na dva studijska programa na prvom ciklusu studija.

OPŠTI NASTAVNIČKI - 240 ECTS

 

Studijski program Opšti nastavnički traje četiri godine i završetkom ovog studija student stiče zvanje  Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja.

Na četvrtoj godini student bira jedan od četiri ponuđena modula i to:

 • Modul izabranog sporta (fudbal, košarka, odbojka, rukomet, plivanje, atletika, itd.)

 • Modul sportska rekreacija

 • Modul fizičko vaspitanje

 • Modul kineziterapija

Nakon završetka studija, student uz diplomu dobija i dodatak diplomi gdje je navedeno koji je modul izabrao, odnosno za koju je oblast posebno osposobljen.

SPORT - 180 ECTS

Studijski program sport traje tri godine i završetkom ovog studija student stiče zvanje u zavisnosti od izabranog smjera, sa ostvarenih 180 ECTS bodova.

Studijski program Sport ima četiri smjera i to:

 • Trener izabranog sporta – zvanje po završetku studija -  Diplomirani trener izabranog sporta

 • Trener sportske rekreacije – zvanje -  Diplomirani trener sportske rekreacije

 • Kondicioni trener – zvanje – Diplomirani kondicioni trener

 • Sportski menadžment – zvanje - Diplomirani menadžer sporta

Student prilikom prijave na konkurs za upis u prvu godinu Studijskog programa Sport bira smjer na koji će se upisati (jedan od četiri navedena smjera)

Kalendar upisnih aktivnosti

PRVI UPISNI ROK

 • objavljivanje konkursa 10.06.2020.

 • prijem dokumenata počinje 22.06.2020. godine, a završava 26.06.2020. godine

 • kvalifikacioni ispit će se održati 01.07.2020. godine

DRUGI UPISNI ROK

 • objavljivanje konkursa 19.08.2020. godine

 • prijem dokumenata od 31.08.2020. godine do 04.09.2020. godine

 • kvalifikacioni ispit će se održati 07.09.2020. godine

Dokumenta koja se prilažu uz prijavu

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje o državljenstvu ne starije od 6 mjeseci

- originalna svjedočanstva i diploma iz srednje škole

- uplatnica za naknadu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 70,oo KM

   (uplatnicu preuzeti u Studentskoj službi)

- ljekarsko uvjerenje izdato od Specijalističkog centra Medicinskog fakulteta

   (lokacija: Univerzitetski grad - Paviljon Studentskog centra

Uslovi upisa

Ukoliko želite postati diplomirani  profesor fizičkog vaspitanja ili diplomirani trener određene grane sporta, kondicioni trener ili sportski menadžer možete da se upišete na jedan od dva studijska programa (Studijski program Opšti nastavnički i Studijski program Sport) potrebno je da se prijavite na Konkurs za upis studenata i ispunite sljedeće uslove:

 • Osnovni uslov za upis je završeno četvorogodišnje srednje obrazovanje;

 • Kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit

 

Redoslijed kandidata za upis na studijski program I godine I ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

 • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i

 • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

 

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).

Prijemni ispit

STUDIJSKI PROGRAM - OPŠTI NASTAVNIČKI

Ispit sadrži pismenu i praktičnu provjeru znanja i sposobnosti i obuhvata:

 

- polistrukturalni bazični poligon – 15 bodova

- poligon sportskih igara – 15 bodova

- test opšte informisanosti iz oblasti sporta – 20 bodova

 

VIDEO: polistrukturalni bazični poligon

VIDEO: poligon sportskih igara

STUDIJSKI PROGRAM - SPORT

Ispit sadrži pismenu i praktičnu provjeru znanja i sposobnosti i obuhvata:

- poligon određene grane sporta koju je kandidat izabrao (npr. trener odbojke – poligon odbojke) – 30 bodova

- test opšte informisanosti  iz oblasti sporta – 20 bodova

Drugi ciklus studija

Fakultet fizičkog vapitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci upisuje studente na drugi ciklus studija u akademskoj 2020/2021. godini prema Konkursu Univerziteta u Banjoj Luci.

 

Budući studenti se mogu upisati na dva studijska programa:

- opšti nastavnički (60 ECTS - master fizičkog vaspitanja)

- sport (120 ECTS - master sporta, master menadžmenta u sportu, master sportske rekreacije, master kineziterapije)

Konkurs za upis studenata na drugi ciklus studija otvoren je od 22. juna 2020. godine do 03. novembra 2020. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju imati završen prvi ciklus studija od 240 ECTS (za kandidate koji prijavljuju za studijski program Opšti nastavnički) ili 180 ECTS (za kandidate koji se prijavljuju za studijski program Sport) i moraju položiti kvalifikacioni ispit koji sadrži opšti test znanja iz oblasti fizičke kulture.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu sledeće dokumente:

- izvod iz matične knjige rođenih 

- uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci

- original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studija, odnosno osnovnom studiju

- nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirao na drugom fakultetu)

- dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita

Prijavljeni kandidati će biti obavješteni o terminu održavanja prijemnog ispita.

Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang listi i rokovima za upis biće dostupne najkasnije do 06.11. 2020. godine na internet stranici fakulteta. 

Lokacija

 

Univerzitetski grad

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

Banja Luka

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

Telefon

+387 51 312 280 dekanat

+387 51 312 611 centrala

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 2020