Upis nove generacije studenata u akademskoj 2021/2022.

Prvi ciklus studija

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci u akademskoj 2021/2022. godini upisuje studente na dva studijska programa na prvom ciklusu studija.

FIZIČKO VASPITANJE I SPORT - 240 ECTS

 

Sve informacije o ovom studijskom programu možete pronaći OVDJE.

SPORTSKE NAUKE - 180 ECTS

Sve informacije o ovom studijskom programu možete pronaći OVDJE.

Kalendar upisnih aktivnosti

PRVI UPISNI ROK

 • objavljivanje konkursa 09.06.2021.

 • tekst konkursa biće objavljen u dnevnim novinama i na internet stranici Univerziteta u Banjoj Luci

 • prijem dokumenata počinje 21.06.2021. godine, a završava 25.06.2021. godine

 • prijemni ispit će se održati 28.06.2021. godine

 • upis primljenih kandidata će se vršiti od 05.07. do 09.07.2021. godine

DRUGI UPISNI ROK

 • objavljivanje konkursa 18.08.2021. godine

 • prijem dokumenata od 30.08.2021. godine do 03.09.2021. godine

 • prijemni ispit će se održati 06.09.2021. godine

 • upis primljenih kandidata će se vršiti od 13.09. do 17.09.2021.

Dokumenta koja se prilažu uz prijavu

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje o državljenstvu ne starije od 6 mjeseci

- originalna svjedočanstva i diploma iz srednje škole

- uplatnica za naknadu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 70,oo KM

   (uplatnicu preuzeti u Studentskoj službi)

- ljekarsko uvjerenje izdato od Specijalističkog centra Medicinskog fakulteta

   (lokacija: Univerzitetski grad - Paviljon Studentskog centra

Uslovi upisa na oba studijska programa

 • završena četvorogodišnja srednja škola (boduje se prosječna ocjena opšteg uspjeha u prethodnom, srednjoškolskom obrazovanju

 • uvjerenje o zdravstvenom stanju kandidata

 • prijava na konkurs za upis na ovaj nivo studija

 • položen prijemni ispit 

 • poseban uslov je ostvaren odgovarajući broj bodova na prijemnom ispitu

 • odabir i upis studenata se vrši na osnovu rang liste. Rang lista se formira na osnovu uspjeha na četvorogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju (50% ukupne vrijednosti bodova) i broja bodova ostvarenih na prijemnom ispitu 

Prijemni ispit

STUDIJSKI PROGRAM - FIZIČKO VASPITANJE I SPORT

Ispit sadrži pismenu i praktičnu provjeru znanja i sposobnosti i obuhvata:

 

- polistrukturalni bazični poligon – 15 bodova

- poligon sportskih igara – 15 bodova

- test opšte informisanosti iz oblasti sporta – 20 bodova

 

VIDEO: polistrukturalni bazični poligon

VIDEO: poligon sportskih igara

STUDIJSKI PROGRAM - SPORTSKE NAUKE

Sve informacije o prijemnom ispitu možete pronaći u Pravilniku o upisu kandidata na osnovni studij

Studiranje pod posebnim uslovima

Posebnim Pravilnikom koji je usvojilo Nastavno-naučno vijeće Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, vrhunski sportisti mogu studirati pod posebnim uslovima koji im omogućavaju da lakše usklade svoju sportsku karijeru i studiranje. 

Više informacija o tome možete pronaći
ovdje.

Drugi ciklus studija

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija otvoren je od 21. juna 2021. godine do 22. oktobra 2021. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.

Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang-listi i rokovima za upis biće dostupne najkasnije do 26. oktobra 2021. godine na internet stranici Fakulteta.

Sve informacije o studijskim programima na drugom ciklusu studija  možete pronaći
ovdje.