Gerdijan_edited.jpg

DR NIKOLINA GERDIJAN

docent

Uža naučna oblast - Sportske i rehabilitacione nauke   

Katedra za fizičku aktivnost i zdravlje  

e-pošta: nikolina.gerdijan@ffvs.unibl.org

UNIBL profil