Guzina_edited.jpg

DR BOJAN GUZINA

vanredni profesor

Uža naučna oblast - Sportske i rehabilitacione nauke

Katedra za trenažnu tehnologiju u sportu

e-pošta: bojan.guzina@ffvs.unibl.org

UNIBL profil

Google Scholar