top of page
IMG_20170503_133912_edited.jpg

Senat Univerziteta, odlukom broj: 03/04-3.3506-8/12 osnovao je dana 23.11.2012, godine, Institut za sport Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci.
Članom 13. Statuta Fakulteta, utvrđeno je da u okviru Fakulteta djeluje Institut za sport.

Institut za sport je podorganizaciona jedinica Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci (u daljem tekstu: Fakultet).
Institut obavlja svoju djelatnost pod imenom Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta.
Institut nema status pravnog lica, pa se njegova djelatnost zasniva na pravima i obvezama Fakulteta odnosno Univerziteta.
Institut ima sjedište na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci .

bottom of page