Koordinator za razmjenu studenata i osoblja
Vuki%C4%87_edited.jpg

doc. dr Željko Vukić

koordinator za razmjenu studenata i osoblja

Telefon: +387 51 312 280

e-pošta:zeljko.vukic@ffvs.unibl.org