IMG-bbf168d047e9846de7025291cd6a13e0-V.j

O FAKULTETU

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta je članica Univerziteta u Banjoj Luci od 2001. godine, a nastao je iz Odsjeka za fizičku kulturu Filozofskog fakulteta koji je bio aktivan od 1997. do 2001. godine. Danas je Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta vodeća visokoškolska ustanova u oblasti sportskih nauka koja ima ulogu da obrazuje kvalitetne stručnjake za rad u fizičkom vaspitanju, sportu, fitnesu, sportskoj rekreaciji itd. Pored toga, uloga fakulteta je da razvija naučno-istraživački rad i da tako pomaže razvoj sporta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.