top of page

INFRASTRUKTURA

UNIVERZITETSKA SPORTSKA DVORANA

ATLETSKA DVORANA "HANGAR"

Kontakt za iznajmljivanje prostora

Dekanat fakulteta
Vanja Kosić
051/312-280
info@ffvs.unibl.org

bottom of page