Uspješno realizovan projekat u saradnji sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu

Naš fakultet, u saradnji sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, te JZU Gerontološki centar u Banjoj Luci, uspješno je realizovao projekat "Efekti primene programa vježbanja, suplementacije i edukativnog programa na unapređenje fizičke forme, biomarkera zdravlja i kvaliteta života kod osoba trećeg doba u Vojvodini i Republici Srpskoj".

Tri mjeseca, korisnici usluga Gerontološkog centra redovno su vježbali sa projektnim timom našeg fakulteta: prof. dr Radomir Zrnić, doc. dr Kristina Pantelić Babić, ma Danijel Božić i student drugog ciklusa Aleksandra Stanivuk.

Nakon završetka vježbi ponovo su urađena testiranja standardizovanim testovima, te odrađene labaratorijske pretrage, nakon čega je ustanovljeno značajno poboljšanje fizičko-zdravstvenog stanja korisnika.

Veliku zahvalnost dugujemo rukovodiocu projekta doc. dr Jovanu Vukoviću sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, upravi Gerontološkog centra na čelu sa direktorom Vinkom Lolićem, kao i fizioterapeutu Biljani Vujasin i Miroslavu Budimiru, zaduženom za medijsku pratnju.
36 views0 comments