top of page

UPRAVA FAKULTETA

Uprava fakulteta

Dekan

Petrovi%C3%84%C2%87_edited.jpg

prof. dr Borko Petrović

Dekan

 

Telefon: +387 51 312 280

e-pošta: borko.petrovic@ffvs.unibl.org

Prodekani

Dobra%C5%A1_edited.jpg

prof. dr Radenko Dobraš

prodekan za nastavu

Telefon: +387 51 312 280

e-pošta: radenko.dobras@ffvs.unibl.org

Kukri%C4%87_edited.jpg

prof. dr Aleksandar Kukrić

prodekan za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju

Telefon: +387 51 312 280

e-pošta: aleksandar.kukric@ffvs.unibl.org

Tehnički sekretar

IMG_20200618_094036_edited.jpg

Vanja Kosić, dipl. ek

tehnički sekretar

Telefon: +387 51 312 280

e-pošta: info@ffvs.unibl.org

bottom of page