Sportske nauke (novi program)

PRVI CIKLUS STUDIJA - STUDIJSKI PROGRAM SPORTSKE NAUKE

OPŠTI PODACI O STUDIJSKOM PROGRAMU

 

NAZIV STUDIJA 

Sportske nauke

NIVO STUDIJA

Prvi ciklus studija

MODEL STUDIJA

Prvi ciklus studija u trajanju od 3 godine

BROJ ECTS

240 ECTS

VRSTA STUDIJA

Akademske studije

ZVANJE

diplomirani trener u sportu

OBLAST OBRAZOVANJA

Društvene nauke

NAČIN IZVOĐENJA

Redovne i vanredne studije u sjedištu u trajanju od 6 semestara

Group of Road Bikers

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

Osnovni cilj studijskog programa Sportske nauke je sticanje znanja i sposobnosti za rad u oblasti sporta, fitnesa i rekreacije, menadžmenta u sportu te prevencije i rehabilitacije u sportu. Imajući u vidu ove opšte ciljeve te prateći prethodno navedene dokumente/istraživanja identifikovani su specifični ciljevi ovog studijskog programa:

 • usvajanje neophodnih znanja, vještina i sposobnosti, kako iz oblasti sportskih nauka, tako i srodnih naučnih polja (medicinskih, psihološko-socijalnih, ekonomskih, informatičkih itd.) koja upotpunjuju praktično-orijentisano osposobljavanje studenata

 • stvaranje uslova za samostalno identifikovanje problema te kreiranje, razvoj i provođenje programa koji imaju za cilj rješavanje i kontrolu istih te time unapređenje oblasti sportskog stručnog ali i naučnog djelovanja

 • primjena naučnog i stvaralačkog razmišljanja u cilju podizanja kritičkog ocijenjivanja postojećih znanja te lični doprinos istim

 • podizanje komunikacijskih vještina u cilju kvalitetnijeg prenošenja zaključaka, znanja i razmišljanja drugoj strani u procesu stručnog rada

 • razvoj interdisciplinarnog timskog rada kroz objedinjavanje znanja iz različitih oblasti te uvezivanje različitih stručnih profila u procesu stručnog rada

 • ovladavanje vještinom učenja koja se oslikava kroz model daljeg formalnog obrazovanja te kontinuiranog neformalnog i informalnog cijeloživotnog usavršavanja 

PROFIL KVALIFIKACIJE STUDIJSKOG PROGRAMA

Završetkom studijskog programa Sportske nauke student stiče zvanje Diplomirani trener u sportu.  Studij traja 3 godine (6 semestara), a student ostvaruje 180 ECTS bodova. Početkom petog semestra student ima obavezu da izabere jednu oblast specijalizacije. Oblasti koje studentu stoje na raspolaganju su sledeće:

•    specijalizacija određenog sporta (fudbal, košarka, odbojka, rukomet, plivanje, atletika, tenis, gimnastika i skijanje) 
•    specijalizacija kondicione pripreme
•    specijalizacija fitnesa i rekreacije
•    specijalizacija menadžmenta u sportu
•    specijalizacija prevencije i rehabilitacije u sportu 

    Izabrana oblast specijalizacije je od ukupno 20 ECTS bodova ravnomjerno zastupljena u petom i šestom semestru (10 ECTS bodova u svakom semestru). Kroz 4 predmeta (2 predmeta po semestru) sa sedmičnim  fondom od 5 časova (3 časa teorije i 2 časa praktičnog)  te sa dodatnom Stručnom praksom u petom semestru (3 ECTS) student treba da stekne specifična znanja izabrane oblasti te da ih primjeni u realnim praktičnim uslovima, kako bio stekao kompetencije potrebne za samostalan rad u datoj oblasti. 

USLOVI UPISA

Fakultet za fizičko vaspitanje i sport, u skladu sa društvenim potrebama i svojim resursima, na studijski program Fizičko vaspitanje i sport upisuje određeni broj studenata koji je svake godine definisan posebnom odlukom Senata Univerziteta.
Studije prvog ciklusa može da upiše lice koje je završilo četiri godine srednje škole, dalo na uvid ljekarsko uvjerenje i ostvarilo potreban minimum bodova na prijemnom ispitu.
Odabir studenata i upis se prijavljenih kandidata vrši na osnovu rang liste. Rang lista se formira na osnovu uspjeha na četvorogodišnjem srednješkolskom obrazovanju (50% ukupne vrijednosti bodova)  i broja bodova stečenih na prijemnom ispitu (50% od ukupne vrijednosti). 
Svi detalji o prijemnom ispitu definisanu su u Pravilniku o prijemnom ispitu Fakultetu fizikog vaspitanja i sporta.

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Prvi semestar

Drugi semestar

Treći semestar

- student bira jedan izborni predmet

Četvrti semestar

- student bira jedan izborni predmet

Peti semestar

Šesti semestar

Student u 5. semestru bira jednu od četiri ponuđene oblasti specijalizacije.

OBLASTI SPECIJALIZACIJE

1. SPECIJALIZACIJA ODREĐENOG SPORTA (fudbal, košarka, odbojka, rukomet, plivanje, atletika, tenis, gimnastika i ples)

 • Specijalistički 1 - Teorija i metodika izabranog sporta

 • Specijalistički 2 - Trening djece u izabranom sportu

 • Specijalistički 3 - Kondiciona priprema u izabranom sportu

 • Specijalistički 4- Planiranje i programiranje u izabranom sportu

2. SPECIJALIZACIJA KONDICIONE PRIPREME

 • Specijalistički 1 - Kondicioni trening mlađih uzrasnih kategorija

 • Specijalistički 2 - Kondicioni trening u individualnim sportovima

 • Specijalistički 3 - Kondicioni trening u kolektivnim sportovima

 • Specijalistički 4 - Planiranje i programiranje kondicione pripreme

3.SPECIJALIZACIJA FITNESA I REKREACIJE

 • Specijalistički 1 - Teorija i metodika rekreacije

 • Specijalistički 2 - Aktivno starenje

 • Specijalistički 3 - Individualni fitnes programi

 • Specijalistički 4 - Grupni fitnes programi

4. SPECIJALIZACIJA MENADŽMENTA U SPORTU

 • Specijalistički 1 - Menadžment u sportu

 • Specijalistički 2 - Menadžment sportskih organizacija i takmičenja

 • Specijalistički 3 - Liderstvo u sportu

 • Specijalistički 4 - Menadžerske vještine

5. SPECIJALIZACIJA PREVENCIJE I SPORTSKE REHABILITACIJE

 • Specijalistički 1 - Kineziološka i antropološka analiza

 • Specijalistički 2 - Preventivno i korektivno vježbanje različitih starosnih grupa

 • Specijalistički 3 - Savremene dijagnostičke metode

 • Specijalistički 4 - Sportske povrede - prevencija i oporavak