Toplica slika.jpg

DR TOPLICA STOJANOVIĆ

redovni profesor

Uža naučna oblast - Sportske i rehabilitacione nauke

Katedra za kolektivne sportove

e-pošta: toplica.stojanovic@ffvs.unibl.org

UNIBL profil

Google Scholar