top of page

Upis nove generacije studenata u akademskoj 2021/2022.

Prvi ciklus studija

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci u akademskoj 2022/2023. godini upisuje studente na dva studijska programa na prvom ciklusu studija.

FIZIČKO VASPITANJE I SPORT - 240 ECTS

 

Sve informacije o ovom studijskom programu možete pronaći OVDJE.​​

SPORTSKE NAUKE - 180 ECTS

Sve informacije o ovom studijskom programu možete pronaći OVDJE.

​​

Kalendar upisnih aktivnosti

PRVI UPISNI ROK

 • objavljivanje konkursa 08.06.2022.

 • tekst konkursa biće objavljen u dnevnim novinama i na internet stranici Univerziteta u Banjoj Luci

 • prijem dokumenata počinje 20.06.2022. godine, a završava 24.06.2022. godine

 • prijemni ispit će se održati 27.06.2022. godine

 • upis primljenih kandidata će se vršiti od 04.07. do 08.07.2022. godine

DRUGI UPISNI ROK

 • prijem dokumenata od 29.08.2022. godine do 02.09.2022. godine

 • prijemni ispit će se održati 05.09.2022. godine od 9 časova

 • upis primljenih kandidata će se vršiti od 12.09. do 16.09.2022.

Dokumenta koja se prilažu uz prijavu

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci

- originalna svjedočanstva i diploma iz srednje škole

- uplatnica za naknadu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 70,oo KM

   (uplatnicu preuzeti u Studentskoj službi)

- ljekarsko uvjerenje izdato od Specijalističkog centra Medicinskog fakulteta

   (lokacija: Univerzitetski grad - Paviljon Studentskog centra

Uslovi upisa na oba studijska programa

 • ​​završena četvorogodišnja srednja škola (boduje se prosječna ocjena opšteg uspjeha u prethodnom, srednjoškolskom obrazovanju

 • uvjerenje o zdravstvenom stanju kandidata

 • prijava na konkurs za upis na ovaj nivo studija

 • položen prijemni ispit 

 • poseban uslov je ostvaren odgovarajući broj bodova na prijemnom ispitu

 • odabir i upis studenata se vrši na osnovu rang liste. Rang lista se formira na osnovu uspjeha na četvorogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju (50% ukupne vrijednosti bodova) i broja bodova ostvarenih na prijemnom ispitu 

Prijemni ispit

STUDIJSKI PROGRAM - FIZIČKO VASPITANJE I SPORT

Ispit sadrži pismenu i praktičnu provjeru znanja i sposobnosti i obuhvata:

 

- polistrukturalni bazični poligon – 15 bodova

- poligon sportskih igara – 15 bodova

- test opšte informisanosti iz oblasti sporta – 20 bodova

 

VIDEO: polistrukturalni bazični poligon

VIDEO: poligon sportskih igara

STUDIJSKI PROGRAM - SPORTSKE NAUKE

Sve informacije o prijemnom ispitu možete pronaći u Pravilniku o upisu kandidata na osnovni studij

Studiranje pod posebnim uslovima

Posebnim Pravilnikom koji je usvojilo Nastavno-naučno vijeće Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, vrhunski sportisti mogu studirati pod posebnim uslovima koji im omogućavaju da lakše usklade svoju sportsku karijeru i studiranje. 

Više informacija o tome možete pronaći
ovdje.

Drugi ciklus studija

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija otvoren je od 20. juna 2022. godine do 14. oktobra 2022. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.

Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang-listi i rokovima za upis biće dostupne najkasnije do 24. oktobra 2022. godine na internet stranici fakulteta.

Sve informacije o studijskim programima na drugom ciklusu studija  možete pronaći
ovdje.

bottom of page