Zlojutro_edited.jpg

NEMANJA ZLOJUTRO, MA

viši asistent

Uža naučna oblast - Sportske i rehabilitacione nauke   

Katedra za trenažnu tehnologiju u sportu

Katedra za kolektivne sportove

e-pošta: nemanja.zlojutro@ffvs.unibl.org

UNIBL profil